Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra v celé své působnosti udržovala a nadále udržuje kontakty s praxí, zejména průmyslovými podniky, s výrobními, výzkumnými, projekčními a jinými účelovými institucemi z metalurgického, strojírenského a automobilového průmyslu.. Spolupráce s praxí se váže k odborné i pedagogické činnosti. V odborné oblasti jde především o řešení konkrétních vědeckovýzkumných úkolů zadaných podnikatelskou praxí. Průmyslovým podnikům katedra "dodává" na základě pravidelných jednání s managementem, prostřednictvím zadání diplomových prací, případně i dílčích pracovních úvazků "testované" pracovníky pro sféru ekonomiky a managementu podniku.

Pracovníci katedry jsou členy a aktivně se podílejí na činnosti následujících profesních sdružení a organizací: American Management Association - Management Centre Europe, Komora logistických auditorů České republiky, Logistická akademie, Česká marketingová společnost, Komora auditorů České republiky, Česká statistická společnost. Dále působí jako soudní znalci, rozhodčí u Rozhodčího soudu při HK a AK, správcové konkurzní podstaty, finanční a účetní auditoři, logističtí auditoři a poradci.

Z hlediska mezinárodní odborné spolupráce má katedra (kromě fakultních partnerských univerzit) velmi blízké vazby s National University of Science and Technology "MISIS" (Rusko), Joint Institute for Nuclear Research  (Rusko), Hubei University of Technology (Čína), AGH University of Science and Technology (Polsko), Czestochowa University of Technology (Polsko), Lodz University of Technology (Polsko), Opole University (Polsko), Silesian University of Technology (Polsko), University of Zielona Gora (Polsko), Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, Technickou univerzitou v Košicích a Žilinskou univerzitou v Žilině. V rámci spolupráce probíhá hostování akademických pracovníků, výměny studentů, řešení společných odborných témat, jejichž výsledkem jsou společné projekty a publikace, účast na státních závěrečných zkouškách apod.