Katedra ekonomiky a managementu v průmyslu garantuje:

  • Bakalářský studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů, specializaci Ekonomika a management v průmyslu
  • Navazující magisterský studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů, specializaci Ekonomika a management v průmyslu