Ekonomika a management v průmyslu

Informace pro uchazeče

Student získá kvalitní znalosti z oblasti ekonomiky, financí, účetnictví, managementu, marketingu, obchodu, logistiky, výroby a personalistiky v kombinaci se základními znalostmi průmyslových technologií. Vysoká kvalita je zaručena prakticky a interaktivně orientovaným způsobem výuky v moderních počítačových učebnách a špičkovými vyučujícími (poradci, auditoři, soudní znalci). Studenti již v průběhu studia získávají cenné zkušenosti díky kontaktu s průmyslovou praxí, především s metalurgickými a strojírenskými podniky a automobilovým průmyslem. Takto zaměřený odborník najde uplatnění jako manažer nebo specialista podnikových útvarů.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S01
Název česky Ekonomika a management v průmyslu
Název anglicky Economics and Management in Industry
Standardní délka studia 3 roky
Garant doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.