Hornicko-geologická fakulta

Kód Název
634-0913 Ekonomická diagnostika
634-0912 Ekonomika podniku
634-0924 Finanční management
634-0903 Finanční účetnictví
634-0915 Management
634-0933 Manažerské informační technologie
634-0932 Manažerské rozhodování
634-0918 Manažerské účetnictví
634-0921 Obchodní a pracovní právo
634-0907 Personální řízení
634-0925 Podnikový controlling
634-0919 Průmyslová logistika
634-0940 Průmyslové technologie
634-0923 Průmyslový marketing
634-0941 Řízení průmyslových dodavatelských řetězců
634-0902 Řízení výrobních procesů
634-0931 Strategické řízení
634-0935 Teorie ekonomie

Fakulta materiálově-technologická

Kód Název
634-2011 Bakalářský seminář I
634-2015 Bakalářský seminář II
634-3010 Bankovnictví
634-3008 Diplomové praktikum
634-3011 Diplomový seminář I
634-3013 Diplomový seminář II
634-0913 Ekonomická diagnostika
634-0942 Ekonomická diagnostika průmyslového podniku
634-0417 Ekonomika a management v automobilovém průmyslu
634-0912 Ekonomika podniku
634-2018 Ekonomika průmyslového podniku
634-2009 Exaktní metody rozhodování I
634-3006 Exaktní metody rozhodování II
634-0924 Finanční management
634-0943 Finanční management v průmyslu
634-3004 Finanční systémy
634-0903 Finanční účetnictví
634-2008 Finanční účetnictví I
634-3002 Finanční účetnictví II
634-0944 Finanční účetnictví průmyslového podniku
634-2019 Finanční účetnictví průmyslového podniku I
634-3019 Finanční účetnictví průmyslového podniku II
634-3007 Integrace podnikových procesů
634-0416 Logistika v automobilovém průmyslu
634-0915 Management
634-3001 Manažerská ekonomika
634-3016 Manažerská ekonomika průmyslového podniku
634-0933 Manažerské informační technologie
634-0932 Manažerské rozhodování
634-0918 Manažerské účetnictví
634-2012 Manažerské účetnictví
634-0946 Manažerské účetnictví průmyslového podniku
634-3015 Marketing a management ve zdravotnictví
634-2013 Marketing a obchod
634-0921 Obchodní a pracovní právo
634-2007 Oborová praxe
634-2005 Personální management
634-2026 Personální management v průmyslu
634-0907 Personální řízení
634-2003 Počítačová podpora v podniku
634-0925 Podnikový controlling
634-0945 Podnikový management
634-2020 Projektový management
634-2017 Průmyslová ekonomika a management
634-0919 Průmyslová logistika
634-0940 Průmyslové technologie
634-0923 Průmyslový marketing
634-2022 Průmyslový marketing
634-0947 Řízení lidských zdrojů v průmyslu
634-0941 Řízení průmyslových dodavatelských řetězců
634-0902 Řízení výrobních procesů
634-0931 Strategické řízení
634-3003 Strategický management
634-0949 Strategický management podniku
634-2006 Technologie hutní druhovýroby
634-0935 Teorie ekonomie
634-2016 Úvod do ekonomiky průmyslového podniku
634-2001 Základy ekonomiky

Fakulta strojní

Kód Název
634-3005 Podnikový controlling