Projekty vedené katedrou od roku 2010

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2019/42 Uplatnění metod vědeckého řízení při řešení problémů efektivnosti optimalizace v průmyslových systémech 2019 2019
HS6341801 Práce spojené s výzkumem v oblasti vývoje IS pro řízení údržby. 2018 2018
HS6341802 Realizační fáze vývoje modelu pro automatické stanovení výrobních dávek zařízení pro zpracování kabelů 2018 2018
HS6341803 Výzkumná studie informačních toků prodejních, výrobních a nákupních procesů 2018 2018
HS6341804 Výzkum v oblasti výrobního kalkulačního systému. 2018 2018
SP2018/107 Konkurenceschopnost průmyslových dodavatelských řetězců 2018 2018
HS6341702 Logistická studie nákupních a výrobních procesů 2017 2018
HS6341703 Vývoj modelu pro automatické stanovení výrobních dávek zařízení pro zpracování kabelů 2017 2018
HS6341701 Logistická koncepce výrobních a skladovacích prostor 2017 2017
HS6341704 Studie současného stavu logistických procesů a návrh řešení jejich zabezpečení 2017 2017
HS6341705 Práce spojené s výzkumem v oblasti vývoje IS pro řízení údržby. 2017 2017
SP2017/63 Rozvoj pokročilých metod pro analýzu a řízení průmyslových procesů 2017 2017
SP2017/67 Konkurenceschopnost průmyslových podniků v České republice 2017 2017
HS6341602 Vývoj systému klíčových ukazatelů výkonnosti logistických a výrobních procesů 2016 2018
HS6341601 Studie a koncept interní logistiky 2016 2016
HS6341603 Ekonomicko-logistická studie zavedení nové technologie kompostování 2016 2016
HS6341604 Práce spojené s výzkumem v oblasti vývoje IS pro řízení výroby. 2016 2016
HS6341605 Studie zvýšení efektivity využití výrobních ploch a procesů aplikací 2016 2016
SP2016/59 Rozvoj podnikání a inovací průmyslových podniků v České republice 2016 2016
HS6341506 Vývoj systému pro rozvrhování montáže kabelových svazků 2015 2018
HS6341503 Vývoj systému logistických ukazatelů 2015 2017
HS6341501 Práce spojené s výzkumem v oblasti vývoje IS pro řízení výroby 2015 2015
HS6341504 Předběžná studie proveditelnosti systému operativního rozhodování výroby 2015 2015
HS6341505 Logistická koncepce skladových a výrobních prostor 2015 2015
SP2015/90 Využití metod manažerského rozhodování v průmyslových podnicích 2015 2015
HS6341401 Práce spojené s vývojem informačního systému řízení výroby 2014 2014
HS6341403 Výzkum a návrh optimalizace výrobního procesu 2014 2014
SP2014/67 Inovační příležitosti v hutních a spolupracujících podnicích 2014 2014
SP2013/19 Zlepšovací návrhy a inkrementální inovace v hutních a spolupracujících podnicích 2013 2013
CZ.1.07/2.2.00/28.0300 Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření 2012 2015
SP2012/12 Optimalizace tollingového projektu s využitím metod síťové analýzy 2012 2012
SP2011/27 Analýza materiálové a energetické náročnosti hutní výroby s využitím ekonomicko-matematických metod 2011 2011
SP/201060 Prognózování poptávky jako klíčový prvek uplatnění koncepce DCM v průmyslových a technologických řetězcích 2010 2010
SP/201069 Ověření využitelnosti ekonomicko-matematických metod strukturální analýzy jako použitelného nástroje optimalizace ekonomického řízení průmyslového podniku. 2010 2010