Katedra materiálového inženýrství garantuje:

  • Bakalářský studijní program Materiálové inženýrství, Obor Progresivní technické materiály
  • Magisterský studijní program Materiálové inženýrství, Obor Progresivní technické materiály
  • Doktorský studijní program Mateiálové vědy a inženýrství