Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název Typ studia Jazyk výuky
636-2009/01 Bakalářský seminář I bakalářské čeština
636-2009/02 Bakalářský seminář I bakalářské čeština
636-2012/01 Bakalářský seminář II bakalářské čeština
636-2012/02 Bakalářský seminář II bakalářské čeština
636-0944/01 Degradační procesy a predikce životnosti konstrukčních materiálů doktorské čeština
636-0944/02 Degradační procesy a predikce životnosti konstrukčních materiálů doktorské angličtina
636-0924/02 Degradační procesy konstrukčních materiálů doktorské čeština
636-0924/03 Degradační procesy konstrukčních materiálů doktorské angličtina
636-3004/01 Degradační procesy materiálů navazující magisterské čeština
636-3004/02 Degradační procesy materiálů navazující magisterské angličtina
636-3004/03 Degradační procesy materiálů navazující magisterské čeština
636-3004/04 Degradační procesy materiálů navazující magisterské angličtina
636-3004/05 Degradační procesy materiálů navazující magisterské čeština
636-3013/01 Design konstrukčních částí a jejich řízeného stárnutí. navazující magisterské čeština
636-3013/02 Design konstrukčních částí a jejich řízeného stárnutí. navazující magisterské angličtina
636-3013/03 Design konstrukčních částí a jejich řízeného stárnutí. navazující magisterské čeština
636-3013/04 Design konstrukčních částí a jejich řízeného stárnutí. navazující magisterské angličtina
636-3012/02 Diplomový seminář I navazující magisterské čeština
636-3012/03 Diplomový seminář I navazující magisterské angličtina
636-3012/04 Diplomový seminář I navazující magisterské čeština
636-3012/05 Diplomový seminář I navazující magisterské angličtina
636-3012/06 Diplomový seminář I navazující magisterské čeština
636-3017/01 Diplomový seminář II navazující magisterské čeština
636-3017/02 Diplomový seminář II navazující magisterské angličtina
636-3017/03 Diplomový seminář II navazující magisterské čeština
636-3017/04 Diplomový seminář II navazující magisterské angličtina
636-3017/05 Diplomový seminář II navazující magisterské čeština
636-3001/03 Fázové přeměny navazující magisterské čeština
636-3001/04 Fázové přeměny navazující magisterské angličtina
636-3001/05 Fázové přeměny navazující magisterské čeština
636-0912/02 Fyzikální metalurgie doktorské čeština
636-0912/04 Fyzikální metalurgie doktorské angličtina
636-0912/05 Fyzikální metalurgie doktorské angličtina
636-3003/01 Fyzikální metalurgie navazující magisterské čeština
636-3003/02 Fyzikální metalurgie navazující magisterské angličtina
636-3003/03 Fyzikální metalurgie navazující magisterské čeština
636-3003/04 Fyzikální metalurgie navazující magisterské angličtina
636-2013/01 Fyzikální metody zkoušení materiálů bakalářské čeština
636-0940/02 Fyzika pevné fáze doktorské čeština
636-0940/03 Fyzika pevné fáze doktorské angličtina
636-0940/04 Fyzika pevné fáze doktorské čeština
636-0940/05 Fyzika pevné fáze doktorské angličtina
636-3002/03 Fyzika pevných látek navazující magisterské čeština
636-3002/04 Fyzika pevných látek navazující magisterské angličtina
636-2011/01 Keramika, kompozity, polymery bakalářské čeština
636-2011/02 Keramika, kompozity, polymery bakalářské čeština
636-0422/01 Kompozitní materiály bakalářské čeština
636-0422/02 Kompozitní materiály bakalářské čeština
636-3022/01 Koroze a ochrana proti korozi navazující magisterské čeština
636-3022/02 Koroze a ochrana proti korozi navazující magisterské čeština
636-3031/01 Koroze a ochrana proti korozi v energetice navazující magisterské čeština
636-0805/02 Koroze a protikorozní ochrana navazující magisterské angličtina
636-0917/02 Koroze a protikorozní ochrana doktorské čeština
636-0917/03 Koroze a protikorozní ochrana doktorské angličtina
636-3000/01 Koroze a protikorozní ochrana navazující magisterské čeština
636-3000/02 Koroze a protikorozní ochrana navazující magisterské angličtina
636-0945/01 Kovové a nekovové technické materiály doktorské čeština
636-0945/02 Kovové a nekovové technické materiály doktorské angličtina
636-2007/01 Kovové materiály I – oceli a litiny bakalářské čeština
636-0935/02 Kovové technické materiály doktorské čeština
636-0935/03 Kovové technické materiály doktorské angličtina
636-0935/04 Kovové technické materiály doktorské čeština
636-0935/05 Kovové technické materiály doktorské angličtina
636-3005/03 Lomová mechanika navazující magisterské čeština
636-3005/04 Lomová mechanika navazující magisterské angličtina
636-0943/01 Materiálové inženýrství z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti doktorské čeština
636-0943/02 Materiálové inženýrství z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti doktorské angličtina
636-2022/01 Materiály bakalářské čeština
636-3006/02 Materiály pro náročné technické aplikace navazující magisterské angličtina
636-3006/03 Materiály pro náročné technické aplikace navazující magisterské čeština
636-3006/04 Materiály pro náročné technické aplikace navazující magisterské angličtina
636-3036/01 Materiály pro obnovitelné zdroje energie navazující magisterské čeština
636-3038/01 Materiály pro použití v ropném průmyslu bakalářské čeština
636-3038/02 Materiály pro použití v ropném průmyslu bakalářské angličtina
636-3016/01 Materiály pro speciální použití navazující magisterské čeština
636-3016/02 Materiály pro speciální použití navazující magisterské angličtina
636-3016/03 Materiály pro speciální použití navazující magisterské čeština
636-3016/04 Materiály pro speciální použití navazující magisterské angličtina
636-3033/01 Materiály v konvenčních energetických zařízeních navazující magisterské čeština
636-2004/01 Metody studia struktury bakalářské čeština
636-2004/02 Metody studia struktury bakalářské angličtina
636-2004/03 Metody studia struktury bakalářské čeština
636-0936/02 Metody zkoušení technických materiálů doktorské čeština
636-0936/03 Metody zkoušení technických materiálů doktorské angličtina
636-2019/01 Modelování a simulace chování materiálu bakalářské čeština
636-3007/03 Modelování a simulace procesů poškození materiálů navazující magisterské čeština
636-3007/04 Modelování a simulace procesů poškození materiálů navazující magisterské angličtina
636-0947/01 Moderní metody hodnocení fyzikálních vlastností doktorské čeština
636-0947/02 Moderní metody hodnocení fyzikálních vlastností doktorské angličtina
636-0937/02 Moderní metody strukturně fázové analýzy doktorské čeština
636-0937/03 Moderní metody strukturně fázové analýzy doktorské angličtina
636-0937/04 Moderní metody strukturně fázové analýzy doktorské čeština
636-0937/05 Moderní metody strukturně fázové analýzy doktorské angličtina
636-3009/03 Moderní metody tepelného zpracování navazující magisterské čeština
636-3009/04 Moderní metody tepelného zpracování navazující magisterské angličtina
636-2002/02 Nauka o materiálech bakalářské angličtina
636-2002/03 Nauka o materiálech bakalářské čeština
636-2002/04 Nauka o materiálech bakalářské čeština
636-3014/01 Návrh materiálu navazující magisterské čeština
636-3014/02 Návrh materiálu navazující magisterské angličtina
636-3014/03 Návrh materiálu navazující magisterské čeština
636-3034/01 Nedestruktivní kontrola materiálů v energetice navazující magisterské čeština
636-0938/02 Nekovové technické materiály doktorské čeština
636-0938/03 Nekovové technické materiály doktorské angličtina
636-2018/01 Neželezné kovy bakalářské čeština
636-2014/01 Oborová praxe bakalářské čeština
636-2014/02 Oborová praxe bakalářské čeština
636-2017/01 Oceli a litiny bakalářské čeština
636-3020/01 Ocelové materiály pro automobilový průmysl navazující magisterské čeština
636-3020/02 Ocelové materiály pro automobilový průmysl navazující magisterské čeština
636-0946/01 Povrchové inženýrství doktorské čeština
636-0946/02 Povrchové inženýrství doktorské angličtina
636-3010/01 Povrchové inženýrství navazující magisterské čeština
636-3010/02 Povrchové inženýrství navazující magisterské angličtina
636-3010/03 Povrchové inženýrství navazující magisterské čeština
636-3010/04 Povrchové inženýrství navazující magisterské angličtina
636-2021/01 Povrchové úpravy bakalářské čeština
636-3035/01 Řízené stárnutí a predikce životnosti technologických systémů v energetice navazující magisterské čeština
636-3027/01 Speciální mikroskopické metody navazující magisterské čeština
636-3027/02 Speciální mikroskopické metody navazující magisterské čeština
636-0948/01 Speciální zkušební metody doktorské čeština
636-0948/02 Speciální zkušební metody doktorské angličtina
636-3008/03 Speciální zkušební metody navazující magisterské čeština
636-3008/04 Speciální zkušební metody navazující magisterské angličtina
636-3015/01 Spojování materiálů a obrábění navazující magisterské čeština
636-3015/02 Spojování materiálů a obrábění navazující magisterské angličtina
636-3015/03 Spojování materiálů a obrábění navazující magisterské čeština
636-3015/04 Spojování materiálů a obrábění navazující magisterské angličtina
636-2003/01 Struktura a vlastnosti pevných látek bakalářské čeština
636-2003/03 Struktura a vlastnosti pevných látek bakalářské čeština
636-2003/04 Struktura a vlastnosti pevných látek bakalářské čeština
636-2003/05 Struktura a vlastnosti pevných látek bakalářské angličtina
636-2003/06 Struktura a vlastnosti pevných látek bakalářské čeština
636-3011/01 Strukturně fázová analýza navazující magisterské čeština
636-3011/02 Strukturně fázová analýza navazující magisterské angličtina
636-3011/03 Strukturně fázová analýza navazující magisterské čeština
636-3011/04 Strukturně fázová analýza navazující magisterské angličtina
636-3011/05 Strukturně fázová analýza navazující magisterské čeština
636-3011/06 Strukturně fázová analýza navazující magisterské angličtina
636-0417/02 Technické materiály bakalářské čeština
636-0417/03 Technické materiály bakalářské čeština
636-2020/01 Technické materiály bakalářské čeština
636-3019/03 Technické materiály navazující magisterské čeština
636-3019/04 Technické materiály navazující magisterské angličtina
636-3019/05 Technické materiály navazující magisterské čeština
636-0921/02 Technické materiály - kovové doktorské čeština
636-0921/03 Technické materiály - kovové doktorské angličtina
636-3021/02 Technologie povrchových úprav v automobilovém průmyslu navazující magisterské čeština
636-3037/01 Technologie spojování materiálů pro energetiku navazující magisterské čeština
636-0920/02 Teorie fázových přeměn doktorské čeština
636-0920/04 Teorie fázových přeměn doktorské čeština
636-0920/05 Teorie fázových přeměn doktorské angličtina
636-3018/02 Úvod do expertizní činnosti navazující magisterské angličtina
636-3018/03 Úvod do expertizní činnosti navazující magisterské čeština
636-3018/05 Úvod do expertizní činnosti navazující magisterské čeština
636-3018/06 Úvod do expertizní činnosti navazující magisterské angličtina
636-3018/07 Úvod do expertizní činnosti navazující magisterské čeština
636-0939/02 Vlastnosti a úprava povrchů materiálu doktorské čeština
636-0939/03 Vlastnosti a úprava povrchů materiálu doktorské angličtina
636-0941/02 Vybrané kapitoly z moderní technické fyziky doktorské čeština
636-0941/03 Vybrané kapitoly z moderní technické fyziky doktorské angličtina
636-2008/01 Základy degradačních procesů bakalářské čeština
636-2008/02 Základy degradačních procesů bakalářské čeština
636-2016/01 Základy progresivních technických materiálů bakalářské čeština
636-2010/01 Základy technické normalizace bakalářské čeština
636-2010/02 Základy technické normalizace bakalářské čeština
636-0421/01 Základy tepelného zpracování bakalářské čeština
636-2005/01 Základy tepelného zpracování bakalářské čeština
636-2005/02 Základy tepelného zpracování bakalářské čeština
636-2006/02 Zkoušení materiálů a defektoskopie bakalářské čeština
636-2006/03 Zkoušení materiálů a defektoskopie bakalářské čeština
636-2015/01 Zkoušení materiálů a mechanismy degradace bakalářské čeština
636-2015/02 Zkoušení materiálů a mechanismy degradace bakalářské angličtina
636-3032/01 Zkoušení vlastností materiálů pro energetiku navazující magisterské čeština
636-3032/02 Zkoušení vlastností materiálů pro energetiku navazující magisterské angličtina