Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hornicko-geologická fakulta

Kód Název
636-3004 Degradační procesy materiálů
636-0501 Kovy I
636-2008 Základy degradačních procesů

Fakulta materiálově-technologická

Kód Název
636-2009 Bakalářský seminář I
636-2012 Bakalářský seminář II
636-0924 Degradační procesy konstrukčních materiálů
636-3004 Degradační procesy materiálů
636-3013 Design konstrukčních částí a jejich řízeného stárnutí.
636-3012 Diplomový seminář I
636-3017 Diplomový seminář II
636-3001 Fázové přeměny
636-0912 Fyzikální metalurgie
636-2013 Fyzikální metody zkoušení materiálů
636-0940 Fyzika pevné fáze
636-3002 Fyzika pevných látek
636-2011 Keramika, kompozity, polymery
636-0422 Kompozitní materiály
636-3022 Koroze a ochrana proti korozi
636-0917 Koroze a protikorozní ochrana
636-2007 Kovové materiály I – oceli a litiny
636-0935 Kovové technické materiály
636-3005 Lomová mechanika
636-3006 Materiály pro náročné technické aplikace
636-3016 Materiály pro speciální použití
636-2004 Metody studia struktury
636-0936 Metody zkoušení technických materiálů
636-2019 Modelování a simulace chování materiálu
636-3007 Modelování a simulace procesů poškození materiálů
636-0937 Moderní metody strukturně fázové analýzy
636-3009 Moderní metody tepelného zpracování
636-2002 Nauka o materiálech
636-0701 Nauka o materiálu
636-3014 Návrh materiálu
636-0938 Nekovové technické materiály
636-2018 Neželezné kovy
636-2014 Oborová praxe
636-2017 Oceli a litiny
636-3020 Ocelové materiály pro automobilový průmysl
636-3010 Povrchové inženýrství
636-3027 Speciální mikroskopické metody
636-3008 Speciální zkušební metody
636-3015 Spojování materiálů a obrábění
636-2003 Struktura a vlastnosti pevných látek
636-3011 Strukturně fázová analýza
636-0417 Technické materiály
636-3021 Technologie povrchových úprav v automobilovém průmyslu
636-0920 Teorie fázových přeměn
636-3018 Úvod do expertizní činnosti
636-2001 Úvod do studia materiálů a metalurgie
636-0939 Vlastnosti a úprava povrchů materiálu
636-0941 Vybrané kapitoly z moderní technické fyziky
636-2008 Základy degradačních procesů
636-0416 Základy progresivních konstrukčních materiálů
636-2016 Základy progresivních technických materiálů
636-2010 Základy technické normalizace
636-2005 Základy tepelného zpracování
636-2006 Zkoušení materiálů a defektoskopie

Fakulta strojní

Kód Název
636-2011 Keramika, kompozity, polymery
636-2002 Nauka o materiálech
636-2003 Struktura a vlastnosti pevných látek
636-0417 Technické materiály
636-2015 Zkoušení materiálů a mechanismy degradace

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Kód Název
636-3004 Degradační procesy materiálů
636-3003 Fyzikální metalurgie

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Kód Název
636-0943 Materiálové inženýrství z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti

Univerzitní studijní programy

Kód Název
636-3004 Degradační procesy materiálů
636-3003 Fyzikální metalurgie
636-0501 Kovy I
636-2002 Nauka o materiálech
636-2003 Struktura a vlastnosti pevných látek
636-2015 Zkoušení materiálů a mechanismy degradace