Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA106/09/1587 Vodíková křehkost ocelí TRIP 2009 2011
GA106/09/1868 Stabilita Z-fáze v austenitických ocelích typu AISI 316LN s přísadou niobu nebo niobu a vanadu 2009 2011

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI1/086 Nové přístupy navrhování energetických zařízení a ocelových konstrukcí s vysokými užitnými parametry 2009 2012
FR-TI1/490 Zvýšení konkurenceschopnosti hutních válců 2009 2011
FR-TI1/492 Využití moderních středně a vysoce legovaných ocelí pro energetiku 2009 2011
2A-3TP1/110 Zkušební metody a modely predikce životnosti pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dvojkolí 2008 2011
FI-IM5/001 Výzkum mechanických vlastností a vývoj technologie přesného lití žárových částí plynových turbín 2008 2010
FI-IM5/251 Vývoj čidla pro měření teploty taveniny Al 2008 2010
FT-TA5/143 Optimalizace technologických parametrů a chemického složení legovaných ocelí s yysokými užitnými charakteristikami 2008 2010
2A-2TP1/023 Výzkum materiálu, výrobních technologií a metodik ověřování nádob pro skladování a transport vodíku, zemního plynu a bioplynu včetně stanovení podmínek používání 2007 2011
2A-1TP1/107 Nové technologie zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti tlakových systémů a ocelových konstrukcí 2006 2011

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS6362001 ROBE lighting,Vodárek,443 2020 2020
HS6362002 Schäffer-Sudex s.r.o., La 2020 2020
HS6362003 Siemens,s.r.o.,Konečná,44 2020 2020
HS6362004 BRANO,Váňová,3384 2020 2020
HS6362006 Union Ocel,s.r.o.,Sojka,4 2020 2020
HS6362008 Edwards,s.r.o.,Sojka,4245 2020 2020
HS6362009 EDWARDS,s.r.o.,Sojka,4245 2020 2020
HS6362010 FLÍDR,Váňová,3384 2020 2020
HS6362013 METSO CR,Vodárek 2020 2020
SP2020/58 Rozvoj metod strukturní analýzy, zkoušení mechanických vlastností a nedestruktivního zkoušení pokročilých materiálů 2020 2020
HS6361950 EDWARDS,Sojka,4245 2019 2020
HS6361951 Edwards,Sojka,4245 2019 2020
HS6361953 SMS group GmbH,Vodárek,44 2019 2020
HS6061903 Český svářecký ústav s.r. 2019 2019
HS6061904 Vítkovice Heavy Machinery 2019 2019
HS6061913 VWR International, Vodáre 2019 2019
HS6061927 LIBERTY Ostrava, Vodárek, 2019 2019
HS6361901 Continental Automotive CZ 2019 2019
HS6361903 OTIS,divize CLC MOD; Váňo 2019 2019
HS6361923 Continental Powertrain,Vá 2019 2019
HS6361924 Alliance Laundry Systems, 2019 2019
HS6361926 SMS Group,Vodárek,4432 2019 2019
HS6361927 METSO CR,Vodárek,4432 2019 2019
HS6361928 NOVOGEAR,Sojka,4245 2019 2019
HS6361929 BRANO,Váňová,3384 2019 2019
HS6361930 BRANO,Váňová,3384 2019 2019
HS6361931 BRANO,Váňová,3384 2019 2019
HS6361932 BRANO,Váňová,3384 2019 2019
HS6361933 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., 2019 2019
HS6361934 REMERX,Váňová,3384 2019 2019
HS6361935 EDWARDS,Sojka,4245 2019 2019
HS6361936 MAXION WHEELS,Váňová,3384 2019 2019
HS6361937 GINGER,Vodárek,4432 2019 2019
HS6361938 BRANO,Váňová,3384 2019 2019
HS6361939 BRANO,Váňová,3384 2019 2019
HS6361940 OTIS,Váňová,3384 2019 2019
HS6361941 Vitesco Technologies CR,V 2019 2019
HS6361942 Univerzita T.Bati,Jonšta, 2019 2019
HS6361943 Vítkovice Heavy Machinery 2019 2019
HS6361944 ŠKODA TRANSPORTATION,Vodá 2019 2019
HS6361945 Vítkovice Heavy Machinery 2019 2019
HS6361946 Vítkovice Cylinders,Vodár 2019 2019
HS6361947 BRANO,Váňová,3384 2019 2019
HS6361948 Gascontrol Steel,Váňová,3 2019 2019
HS6361949 RTLV Výroba a služby,Váňo 2019 2019
IRP/2019/10 INOVACE PŘEDMĚTU "FÁZOVÉ PŘEMĚNY"; PŘÍPRAVA PRAKTICKÝCH CVIČENÍ 2019 2019
SP2019/27 Využití metod strukturní analýzy, zkoušení mechanických vlastností a nedestruktivní defektoskopie při komplexní charakterizaci pokročilých materiálů 2019 2019
HS60618134 Vítkovice Heavy Machinery 2018 2019
HS60618109 Mat.a Met. výzkum - Vodár 2018 2018
HS60618122 BRANO a.s., Váňová, 3384 2018 2018
HS60618123 BRANO a.s., Váňová, 3384 2018 2018
HS60618124 Röchling Automotive Kopři 2018 2018
HS60618126 VWR International, Vodáre 2018 2018
HS60618128 Maxion Wheels Czech, Váňo 2018 2018
HS60618131 NOVOGEAR, Sojka, 4245 2018 2018
HS6061833 WOOSUCZECHs.r.o.,Sojka 2018 2018
HS6061869 MSA,Váňová,3384 2018 2018
HS6061872 Continental Automotive Cz 2018 2018
HS6061875 Continental Automotive,Vo 2018 2018
HS6061876 Styloprofile a.s.,Lasek,5 2018 2018
HS6061878 Bonatrans Group,Lasek,520 2018 2018
HS6061879 Gienger spol. s r.o., Vod 2018 2018
HS6061881 Swoboda-Stamping, Vodárek 2018 2018
HS6061889 Armatury Group, Váňová, 3 2018 2018
HS6061892 Edwards, Vodárek, 4432 2018 2018
HS6061896 Continental Automotive Cz 2018 2018
HS60617117 MAHLE Behr,Vodárek,4432 2017 2017
HS6361601 Univerzita T.Bati,Koštial,4498 2016 2016
CZ.1.07/2.2.00/28.0304 ModIn - Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava 2012 2014
7AMB12SK109 Příprava a charakterizace kompozitů s polymerní matricí - elastomer, reaktoplast 2012 2013
HS636210 Arcelor Mittal, Lasek, 5205 (k HS901202) 2012 2012
SP2012/35 Rozvoj metodiky přípravy preparátů pro elektronovou mikroskopii 2012 2012
HS606123 OSTROJ, PŘÍKASKÝ, 9405 2011 2011
HS636124 Continental Matador Rubber-Prof.Košťál 2011 2011
SP2011/31 Luminiscenční vlastnosti ternárních nitridů křemíku dopovaných lanthanoidy 2011 2011
HS636028 Válcovny trub TŽ, Jonšta, 4406 2010 2011
HS636001 DEVIMEX, Tvrdý,4435 2010 2010
HS636002 DEVIMEX, Tvrdý,4435 2010 2010
HS636003 Mubea IT Spring, Jonšta, 3281 2010 2010
HS636004 BOCHEMIE, Váňová, 3384 2010 2010
HS636005 BOCHEMIE, Váňová, 3384 2010 2010
HS636012 Visteon Autopal, Vodárek, 4432 2010 2010
HS636016 Visteon Autopal, Vodárek, 4432 2010 2010
HS636017 Bekaert Bohumín, Vodárek,4432 2010 2010
HS636018 Mater. a metal. výzkum, Subíková, 4249 2010 2010
HS636019 Visteon Autopal, Vodárek, 4432 2010 2010
HS636023 ABB, Tvrdý, 4435 2010 2010
HS636024 Bochemie, Váňová, 3384 2010 2010
HS636025 17. listopadu 1790,Tvrdý, 4435 2010 2010
HS636026 BOCHEMIE, Váňová,3384 2010 2010
SP/201040 Vztah mikrostruktury a otěruvzdornosti nanokompozitu Si3N4/SiC s přídavkem oxidů kovů vzácných zemin 2010 2010
SP/201096 Posuzování bezpečnosti tlakových systémů 2010 2010
HS636917 VÚJE, Lasek, 5205 2009 2010

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2020/126 INOVACE PŘEDMĚTU "STRUKTURNĚ FÁZOVÁ ANALÝZA" - PŘÍPRAVA PRAKTICKÝCH CVIČENÍ 2020 2020

Zahraniční granty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Vývoj vnitřních napětí a mikrostruktury v homogenních svárech oceli T24 2018 2020