Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ústav experimentálních metod

Ústav experimentálních metod je tvořen laboratořemi katedry materiálového inženýrství. Laboratoře jsou využívány jak v pedagogickém procesu, tak při řešení různých vědecko-výzkumných projektů a také při široké spolupráci katedry materiálového inženýrství s průmyslovou sférou. Ústav experimentálních metod zahrnuje laboratoř světelné mikroskopie, laboratoř elektronové mikroskopie, laboratoř mechanických zkoušek, laboratoř koroze a laboratoř tepelného zpracování.

Následně je stručně uvedeno nejdůležitější přístrojové vybavení jednotlivých laboratoří ústavu experimentálních metod katedry materiálového inženýrství.

Laboratoř světelné mikroskopie

 • zařízení pro dělení a preparaci vzorků od firmy Struers,
 • metalografické světelné mikroskopy Olympus IX70, GX51 a Karl Zeiss Axio Observer vybavené digitální kamerou a umožňující pracovat ve světlém poli, polarizovaném světle a v režimu diferenciálního interferenčního kontrastu podle Nomarského,
 • metalografické světelné mikroskopy NEOPHOT32,
 • stereomikroskop Olympus SZX 12,
 • mikrotvrdoměr LECO AMH 2000 pro zatížení 0,01 kg až 1 kg,
 • software pro digitální obrazovou analýzu Image-Pro.
1 2 3

Laboratoř elektronové mikroskopie

 • řádkovací elektronový mikroskop JEOL JSM-6490LV + EDX analyzátor Inca X-act,
 • řádkovací elektronový mikroskop QUANTA 450 FEG + EDX + EBSD,
 • prozařovací elektronový mikroskop  JEM-2100 + STEM + EDX.

123

Laboratoř mechanických zkoušek

 • multifunkční servohydraulický zkušební stroj LFV 100 pro zkoušky v tahu, tlaku, ohybu, při únavovém zatížení,
 • trhací stroj ZD10/90 100kN vybavený extenzometrem a videoextenzometrem,
 • Charpyho kladivo 300 J,
 • tvrdoměry pro měření tvrdosti podle Vickerse, Brinella a Rockwella,
 • tvrdoměr pro malá zatížení M1C 010 pro měření tvrdosti HV0,01 až HV30 s možností měření univerzální tvrdosti,
 • profilometr (fa Taylor&Hobson).

12

Laboratoř koroze

 • korozní komora se solnou mlhou S400 M - TR (fa LIEBISCH),
 • kondenzační siřičitá komora KK 260,
 • potenciostaty pro elektrochemické korozní zkoušky,
 • zařízení pro korozní praskání (s vypařováním a vysolováním).

12

Laboratoř tepelného zpracování

 • laboratorní elektrické pece s přirozenou atmosférou (popř. s atmosférou Ar) pro teploty do 1350°C,
 • vakuová pec CLASIC do teploty 1600°C při tlaku 10 mbar,
 • zařízení pro Jominyho zkoušku prokalitelnosti.

12