Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ústav fyzikální metalurgie  - Institute of Physical Metallurgy

Ústav fyzikální metalurgie je zaměřen na studium tzv. komplexních mechanických vlastností materiálů, které jsou ovlivňovány celou řadou faktorů, např. teplotou, způsobem zatěžování, designem součástí, prostředím, atd.  Cílem těchto aktivit je zdokonalení metod predikce bezpečnosti a spolehlivosti komponent pracujících za extrémních podmínek. Pracovníci ústavu se rovněž věnují problematice komplexní analýzy příčin porušení součástí v průběhu jejich exploatace.

12