Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ústav nauky o materiálu - Institute of Materials Science

Pracovníci ústavu se zabývají studiem vzájemných vztahů mezi technologickými parametry, strukturními charakteristikami a dosahovanými vlastnostmi kovových i nekovových materiálů. Aktivity jsou zaměřeny na hodnocení vlivu základních degradačních procesů na vlastnosti a strukturu materiálů. Získané výsledky přispívají k teoretickému poznání v oboru nauky o materiálech, a rovněž mohou být využity při inovačních aktivitách v technické praxi. 

12