Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra řeší v rámci pedagogických a vědecko-výzkumných aktivit teoretické i praktické aspekty výroby a rafinace neželezných kovů, včetně recyklace odpadů s jejich obsahem; přípravy a zpracování slitin a speciálních materiálů na bázi neželezných kovů, včetně studia fyzikálních, mechanických, korozních aj. vlastností.

Mezi studované materiály patří: 

 • obecné neželezné kovy a jejich slitiny,
 • speciální materiály: superslitiny, paměťové slitiny, polykomponentní slitiny, intermetalické sloučeniny,
 • vysoce čisté kovy a monokrystaly vysokotavitelných kovů (Mo, W, Ta, Nb) a jejich nízkolegovaných slitin,
 • bezolovnaté pájky
 • odpady s obsahem kovů
 • vodík ve slitinách neželezných kovů
 • biokompatibilní slitiny pro lékařské aplikace
 • práškové materiály (magnetické, frikční, aj.)

 Katedra má v rámci vybavení centra RMTVC k dispozici řadu unikátních technologických zařízení, která jsou často jediná v rámci Střední Evropy. Využívají se například pro

 • rafinaci kovů krystalizačními procesy (směrová krystalizace a zonální tavení),
 • syntézu a tavení speciálních slitin a intermetalických sloučenin včetně následného tepelného zpracování v prostředí vysokého vakua;
 • syntézu a zpracování jemnozrnných materiálů procesy práškové metalurgie až do získání finálních produktů, jako jsou například permanentní magnetické materiály na bázi sloučenin Fe-Nd-B nebo frikční materiály;
 • tavení, rafinaci a recyklaci kovů a k přípravě slitin s využitím nízkoteplotního plazmatu

 Služby, které katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace v součinnosti s vybavením oddělení RMTVC nabízí:

 • Příprava speciálních slitin a vysoce čistých kovů dle požadavků;
 • Expertizní činnost v oblasti neželezných kovových materiálů;
 • Strukturní rozbory hliníkových, titanových, hořčíkových, měděných a jiných slitin neželezných kovů; 
 • Stanovení a posouzení mechanických, korozních, magnetických aj. charakteristik v souvislosti s mikrostrukturou a čistotou materiálu;
 • Tepelné zpracování neželezných materiálů;
 • Analýzy chemického složení;
 • Zpracování kovových a kovonosných odpadů i biodopadů;