V rámci pedagogické činnosti zajišťují pracovníci katedry výuku jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studijním programu „Materiálové inženýrství “ v oborech „Recyklace materiálů” a „Progresivní technické materiály”. Od AR 2016/17 garantuje katedra v navazujícím magisterském studiu nový studijní obor „Biomechanické inženýrství“.  Od AR 2019/20 se studenti mohou hlásit do nových studijních programů, které garantuje katedra:

  • Bakalářský studijní program Materiálové technologie a recyklace 
  • Navazující magisterský studijní program Biomechanické inženýrství 
  • Navazující magisterský program Materiálové inženýrství se specializací Materiálové technologie a recyklace

Pracoviště katedry plně garantuje odbornou a pedagogickou úroveň ve všech formách studia. Můžeme zajistit vzdělání 10 až 12 studentům jak v bakalářském, tak
i v navazujícím magisterském studijním programu na obou katedrou garantovaných oborech, a dále 6 až 8 studentům v doktorském studiu. Absolventi mohou v následném studiu využít doktorské programy:

  • Studijní program Materiálové vědy a inženýrství
  • Studijní program Metalurgická technologie