Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název Typ studia Jazyk výuky
637-0002/01 Aplikace materiálových technologií navazující magisterské čeština
637-3015/01 Aplikace neželezných kovů v automobilech magisterské
navazující magisterské
čeština
637-3015/02 Aplikace neželezných kovů v automobilech magisterské
navazující magisterské
čeština
637-3015/03 Aplikace neželezných kovů v automobilech magisterské
navazující magisterské
čeština
637-0001/01 Aplikace recyklačních technologií navazující magisterské čeština
637-3025/01 Aplikovaná psychologie a etika ve zdravotnictví navazující magisterské čeština
637-3025/02 Aplikovaná psychologie a etika ve zdravotnictví navazující magisterské čeština
637-2032/02 Bakalářský seminář I bakalářské čeština
637-2033/02 Bakalářský seminář II bakalářské čeština
637-3007/01 Biokompatibilní materiály navazující magisterské čeština
637-3007/02 Biokompatibilní materiály navazující magisterské angličtina
637-3007/03 Biokompatibilní materiály navazující magisterské čeština
637-3007/04 Biokompatibilní materiály navazující magisterské čeština
637-2031/01 Biotechnologické procesy bakalářské čeština
637-3031/01 Biotechnologie navazující magisterské čeština
637-3031/02 Biotechnologie navazující magisterské čeština
637-3023/01 Design a technologie výroby zdravotnických prostředků navazující magisterské čeština
637-3023/02 Design a technologie výroby zdravotnických prostředků navazující magisterské čeština
637-3035/04 Diplomový seminář I navazující magisterské čeština
637-3036/02 Diplomový seminář II navazující magisterské čeština
637-3036/04 Diplomový seminář II navazující magisterské čeština
637-0079/05 Elektrotechnické materiály bakalářské čeština
637-0079/07 Elektrotechnické materiály bakalářské angličtina
637-3037/01 Inovativní procesy přípravy materiálů navazující magisterské čeština
637-2003/01 Kovové materiály II-Neželezné kovy a slitiny bakalářské čeština
637-3013/01 Kovy a životní prostředí navazující magisterské čeština
637-3013/02 Kovy a životní prostředí navazující magisterské angličtina
637-3013/03 Kovy a životní prostředí navazující magisterské čeština
637-0006/01 Logistický recycling navazující magisterské čeština
637-0006/02 Logistický recycling navazující magisterské angličtina
637-2018/01 Materiály pro biomedicínu bakalářské čeština
637-2018/02 Materiály pro biomedicínu bakalářské čeština
637-2004/01 Materiály pro elektrotechniku bakalářské čeština
637-2004/02 Materiály pro elektrotechniku bakalářské čeština
637-3003/01 Materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku navazující magisterské čeština
637-3003/02 Materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku navazující magisterské angličtina
637-3003/03 Materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku navazující magisterské čeština
637-3006/02 Materiály pro jadernou techniku navazující magisterské angličtina
637-3006/03 Materiály pro jadernou techniku navazující magisterské čeština
637-0825/01 Materiály pro mikroelektroniku navazující magisterské čeština
637-0825/02 Materiály pro mikroelektroniku navazující magisterské angličtina
637-0901/02 Materiály se speciálními fyzikálními vlastnostmi doktorské čeština
637-0901/03 Materiály se speciálními fyzikálními vlastnostmi doktorské angličtina
637-0901/04 Materiály se speciálními fyzikálními vlastnostmi doktorské čeština
637-0901/05 Materiály se speciálními fyzikálními vlastnostmi doktorské angličtina
637-0902/02 Metalurgie čistých kovů doktorské čeština
637-0902/03 Metalurgie čistých kovů doktorské angličtina
637-3008/02 Metalurgie čistých kovů navazující magisterské angličtina
637-0903/02 Metalurgie čistých kovů a speciálních slitin doktorské čeština
637-0903/03 Metalurgie čistých kovů a speciálních slitin doktorské angličtina
637-0903/04 Metalurgie čistých kovů a speciálních slitin doktorské čeština
637-0903/05 Metalurgie čistých kovů a speciálních slitin doktorské angličtina
637-0903/06 Metalurgie čistých kovů a speciálních slitin doktorské čeština
637-0903/07 Metalurgie čistých kovů a speciálních slitin doktorské angličtina
637-3030/02 Moderní recyklační technologie navazující magisterské čeština
637-2009/01 Nanotechnologie bakalářské čeština
637-0412/02 Neželezné kovy bakalářské
navazující magisterské
čeština
637-2035/01 Neželezné kovy bakalářské
navazující magisterské
čeština
637-2038/02 Oborová praxe bakalářské čeština
637-3034/03 Oborový seminář navazující magisterské čeština
637-3034/04 Oborový seminář navazující magisterské čeština
637-2030/02 Odpady a druhotné suroviny bakalářské čeština
637-0916/01 Počítačová simulace a modelování v materiálovém inženýrství doktorské čeština
637-0916/02 Počítačová simulace a modelování v materiálovém inženýrství doktorské angličtina
637-3004/03 Počítačová simulace a modelování v materiálovém inženýrství navazující magisterské čeština
637-3004/04 Počítačová simulace a modelování v materiálovém inženýrství navazující magisterské angličtina
637-0003/01 Praktikum ze spektrometrie navazující magisterské čeština
637-0908/01 Prášková metalurgie doktorské čeština
637-0908/03 Prášková metalurgie doktorské čeština
637-0908/04 Prášková metalurgie doktorské angličtina
637-3001/03 Prášková metalurgie navazující magisterské čeština
637-3001/04 Prášková metalurgie navazující magisterské angličtina
637-3002/01 Progresivní materiály navazující magisterské čeština
637-3002/02 Progresivní materiály navazující magisterské angličtina
637-3002/03 Progresivní materiály navazující magisterské čeština
637-3002/04 Progresivní materiály navazující magisterské angličtina
637-3021/01 Progresivní materiály a technologie navazující magisterské čeština
637-3021/02 Progresivní materiály a technologie navazující magisterské čeština
637-3024/02 Reakce organismu s materiály navazující magisterské čeština
637-2036/02 Recyklace kovových materiálů bakalářské čeština
637-0917/01 Recyklace materiálů doktorské čeština
637-0917/02 Recyklace materiálů doktorské angličtina
637-2005/01 Recyklace materiálů bakalářské čeština
637-0004/01 Recyklace materiálů a cirkulární ekonomika navazující magisterské čeština
637-2037/02 Recyklace nekovových materiálů bakalářské čeština
637-3014/02 Recyklace neželezných kovů navazující magisterské angličtina
637-3032/02 Recyklace specifických odpadů navazující magisterské čeština
637-2008/01 Slitiny neželezných kovů bakalářské čeština
637-0417/02 Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu bakalářské
navazující magisterské
angličtina
637-0417/03 Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu bakalářské čeština
637-0417/04 Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu bakalářské angličtina
637-0417/05 Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu bakalářské čeština
637-0722/01 Struktura a vlastnosti materiálu navazující magisterské čeština
637-0905/02 Struktura a vlastnosti neželezných kovů doktorské čeština
637-0905/03 Struktura a vlastnosti neželezných kovů doktorské angličtina
637-0905/04 Struktura a vlastnosti neželezných kovů doktorské čeština
637-0905/05 Struktura a vlastnosti neželezných kovů doktorské angličtina
637-2011/01 Technologie materiálů I bakalářské čeština
637-2012/01 Technologie materiálů II bakalářské čeština
637-3026/01 Technologie přípravy kovových nanomateriálů navazující magisterské čeština
637-3026/02 Technologie přípravy kovových nanomateriálů navazující magisterské čeština
637-0915/01 Technologie přípravy progresivních materiálů doktorské čeština
637-0915/02 Technologie přípravy progresivních materiálů doktorské angličtina
637-3005/01 Technologie speciálních slitin navazující magisterské čeština
637-3005/02 Technologie speciálních slitin navazující magisterské angličtina
637-3012/03 Teorie přípravy neželezných kovů a slitin navazující magisterské angličtina
637-3012/04 Teorie přípravy neželezných kovů a slitin navazující magisterské čeština
637-0907/02 Teorie výroby neželezných kovů doktorské čeština
637-0907/06 Teorie výroby neželezných kovů doktorské čeština
637-0907/07 Teorie výroby neželezných kovů doktorské angličtina
637-0907/09 Teorie výroby neželezných kovů doktorské angličtina
637-3022/01 Traumatologie pohybového aparátu navazující magisterské čeština
637-3022/02 Traumatologie pohybového aparátu navazující magisterské čeština
637-3010/02 Ušlechtilé a vzácné kovy navazující magisterské angličtina
637-3010/03 Ušlechtilé a vzácné kovy navazující magisterské čeština
637-0721/01 Úvod do legislativy a norem ve zdravotnictví navazující magisterské čeština
637-2010/01 Úvod do materiálových a recyklačních technologií bakalářské čeština
637-2039/01 Úvod do nauky o materiálu bakalářské čeština
637-2039/02 Úvod do nauky o materiálu bakalářské angličtina
637-3011/01 Výroba neželezných kovů navazující magisterské čeština
637-3011/02 Výroba neželezných kovů magisterské
navazující magisterské
angličtina
637-3011/03 Výroba neželezných kovů navazující magisterské čeština
637-3011/04 Výroba neželezných kovů magisterské
navazující magisterské
angličtina
637-0005/01 Základní metody využití odpadů bakalářské čeština
637-0720/01 Základy experimentální práce bakalářské
navazující magisterské
čeština
637-0720/02 Základy experimentální práce bakalářské čeština
637-2007/01 Základy teorie a technologie výroby neželezných kovů bakalářské čeština
637-2002/01 Základy výroby neželezných kovů bakalářské čeština