Hornicko-geologická fakulta

Kód Název
637-3002 Progresivní materiály
637-0417 Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu
637-3012 Teorie přípravy neželezných kovů a slitin

Fakulta materiálově-technologická

Kód Název
637-3015 Aplikace neželezných kovů v automobilech
637-3025 Aplikovaná psychologie a etika ve zdravotnictví
637-2032 Bakalářský seminář I
637-2033 Bakalářský seminář II
637-3007 Biokompatibilní materiály
637-2031 Biotechnologické procesy
637-3031 Biotechnologie
637-3023 Design a technologie výroby zdravotnických prostředků
637-3035 Diplomový seminář I
637-3036 Diplomový seminář II
637-3033 Elektrotechnické materiály a recyklace
637-3037 Inovativní procesy přípravy materiálů
637-2003 Kovové materiály II-Neželezné kovy a slitiny
637-3013 Kovy a životní prostředí
637-2004 Materiály pro elektrotechniku
637-3003 Materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku
637-3006 Materiály pro jadernou techniku
637-0825 Materiály pro mikroelektroniku
637-0901 Materiály se speciálními fyzikálními vlastnostmi
637-0902 Metalurgie čistých kovů
637-3008 Metalurgie čistých kovů
637-0903 Metalurgie čistých kovů a speciálních slitin
637-3030 Moderní recyklační technologie
637-3009 Nanomateriály
637-2009 Nanotechnologie
637-2035 Neželezné kovy
637-2038 Oborová praxe
637-3034 Oborový seminář
637-2030 Odpady a druhotné suroviny
637-3004 Počítačová simulace a modelování v materiálovém inženýrství
637-0908 Prášková metalurgie
637-3002 Progresivní materiály
637-3021 Progresivní materiály a technologie
637-3024 Reakce organismu s materiály
637-2036 Recyklace kovových materiálů
637-2005 Recyklace materiálů
637-2037 Recyklace nekovových materiálů
637-3014 Recyklace neželezných kovů
637-3032 Recyklace specifických odpadů
637-2008 Slitiny neželezných kovů
637-0417 Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu
637-0905 Struktura a vlastnosti neželezných kovů
637-2011 Technologie materiálů I
637-2012 Technologie materiálů II
637-3026 Technologie přípravy kovových nanomateriálů
637-3005 Technologie speciálních slitin
637-3012 Teorie přípravy neželezných kovů a slitin
637-2034 Teorie pyro-, hydro- a elektrometalurgie
637-0907 Teorie výroby neželezných kovů
637-3022 Traumatologie pohybového aparátu
637-3010 Ušlechtilé a vzácné kovy
637-2010 Úvod do materiálových a recyklačních technologií
637-3011 Výroba neželezných kovů
637-2007 Základy teorie a technologie výroby neželezných kovů
637-2002 Základy výroby neželezných kovů

Fakulta strojní

Kód Název
637-3015 Aplikace neželezných kovů v automobilech
637-3023 Design a technologie výroby zdravotnických prostředků
637-3002 Progresivní materiály
637-2008 Slitiny neželezných kovů
637-0417 Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Kód Název
637-3015 Aplikace neželezných kovů v automobilech
637-3023 Design a technologie výroby zdravotnických prostředků
637-0079 Elektrotechnické materiály
637-0417 Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu

Fakulta stavební

Kód Název
637-3002 Progresivní materiály

Univerzitní studijní programy

Kód Název
637-3015 Aplikace neželezných kovů v automobilech
637-0825 Materiály pro mikroelektroniku
637-3002 Progresivní materiály
637-0417 Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu
637-0823 Technologie přípravy kovových nanomateriálů