Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědecko - výzkumná činnost katedry souvisí úzce s profilací členů katedry (viz Zaměstnanci) a s řešením projektů (viz Řešené nebo Ukončené projekty). V podstatě jsou řešeny otázky spojené s oblastí výroby neželezných kovů, přípravy slitin a speciálních materiálů, vysoce čistých materiálů, včetně studia strukturních, fyzikálních, mechanických a jiných vlastností, dále se zpracováním výrobních nebo spotřebitelských odpadů s obsahem neželezných kovů.

Hlavní výzkumné oblasti:

  • obecné neželezné kovy a jejich slitiny
  • speciální materiály: superslitiny, paměťové slitiny, polykomponentní slitiny, intermetalické sloučeniny
  • příprava vysoce čistých kovů a monokrystalů vysokotavitelných kovů (Mo, W, Re) a jejich nízkolegovaných slitin
  • příprava bezolovnatých pájek
  • recyklace odpadů z obsahem kovů
  • vliv vodíku na vlastnosti slitin
  • využití nízkoteplotního plazmatu k tavení, rafinaci a recyklaci kovů a k přípravě slitin
  • prášková metalurgie neželezných kovů
  • teoretické studium rovnovážných rozdělovacích koeficientů příměsí v kovech a polovodičích
  • difúzní procesy v binárních a ternárních vícesložkových systémech a jejich důsledky na mikrostrukturu