Projekty vedené katedrou od roku 2010

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA106/09/1573 Optimalizace chemického složení, strukturních charakteristik a mechanických vlastností slitin NiTi pro biomechanické účely 2009 2012

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV40306 Vývoj nových implantátů pro regulaci růstu dolní končetiny ve sterilním provedení 2019 2021
FR-TI1/301 Výzkum a vývoj průmyslové technologie pro zhodnocení kovových koncentrátů z elektroodpadu 2009 2011
FI-IM5/123 Výzkum a vývoj nových možností environmentálního zpracování hutních odpadů, recyklace druhotných surovin 2008 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS6061905 UJP Praha a.s.,Malcharczi 2019 2019
HS6061908 ČZ a.s.,Malcharcziková,33 2019 2019
HS6061923 Meopta - optika,Drápala,5 2019 2019
HS6061925 STUBA,Drápala,5474 2019 2019
HS6371908 MEDIN a.s., Losertová, 54 2019 2019
HS6371801 LH Magnet ,s.r.o., Skotni 2018 2019
HS60618102 VÚHŽ,a.s., Dobrá, Skotnic 2018 2018
HS6061829 MAG45s.r.o.,Skotnicová,3 2018 2018
HS6061863 VÚHŽ, a.s., Skotnicová kl 2018 2018
HS6061870 Univerzita Palackého, Sko 2018 2018
HS6061894 UJP Praha,Malcharcziková, 2018 2018
HS6061897 VÚHŽ, a.s., Dobrá, Skotni 2018 2018
SP2012/56 Získávání zájmových kovů (Ni, Co, Zn) z loužence po loužení bohaté sfaleritické rudy 2012 2012
SP2011/55 Získávání stříbra z odpadních rtg snímků za normálních podmínek a při tlakovém loužení v netradičních rozpouštědlech 2011 2011
SP/2010207 Konference „ Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství" 2010 2010
SP/2010208 Příprava submikronových materiálů na bázi intermetalických sloučenin mechanickým legováním 2010 2010
OC08032 Teoretické a experimentální studium fázových rovnováh materiálů pájek pro vysokoteplotní aplikace 2008 2011
MSM6198910013 Procesy přípravy a vlastnosti vysoce čistých a strukturně definovaných speciálních materiálů 2005 2011

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
03050/2009/RRC Vybudování pracoviště pro výzkum vodíku v technických materiálech 2010 2011

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2014/195 Inovace předmětu "Prášková metalurgie - Powder metallurgy" nejen pro zahraniční studenty 2014 2014
FRVS2014/196 Inovace předmětu Recyklace kovových materiálů z pohledu snížení zátěže životního prostředí 2014 2014
FRVS2014/200 Inovace cvičení z předmětu Kovy a životní prostředí 2014 2014

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TA01011128 Výzkum a vývoj technologie odstředivého lití intermetalických sloučenin na bázi Ni 2011 2014