Příspěvek ve sborníku nehodnocený

KOSHKIDKO, Iurii. PREPARATION OF PERMANENT MAGNETS Nd-Fe-B BASED ON STRIP-CASTING ALLOY. In: III. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠB-TUO : 20. března 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 0-0. ISBN 978-80-248-3334-7. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav a Michaela ŠTAMBORSKÁ. ANALYTICAL SOLUTION OF THERMOCYCLIC CREEP IN COMPOSITE Ti48Al8Ta. In: III. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠB-TUO : 20. března 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 108-112. ISBN 978-80-248-3334-7. [Detail]
GALACZ, Radek, Monika LOSERTOVÁ a Michaela ŠTAMBORSKÁ. Environmet influences on nickel based superalloys reliability. In: III. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠB-TUO : 20. března 2014. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 124-128. ISBN 978-80-248-3334-7. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Silvie BROŽOVÁ. MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SO2 V HUTNÍM CYKLU. In: Wybrane Zagadnienia Logistyki I Zarządzania Przedsiębiorstwem. Czestochowa: Wydawnictwo Wydzialu Inžynierii Procesowej, Materialowej i Fyziki Stosowanej Politechniki Czestochowskej, 2012. s. 37-40. ISBN 978-83-87745-94-4. [Detail]
MAREK, Martin, Regina HOLČÁKOVÁ, Daniel PETLÁK, Ladislav JELEN, Jiří REŽNAR a Aleš FOLVARČNÝ. Innovative Research of Electron Microscopes - Analyse of Magnetic Properties of Technically Purre Ferrum - Behanit. In: METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2011. ISBN 978-80-87294-24-6. [Detail]
MAREK, Martin, Regina HOLČÁKOVÁ, Daniel PETLÁK, Ladislav JELEN, Jiří REŽNAR a Aleš FOLVARČNÝ. Innovative Research of Electron Microscopes - Analyse of Magnetic Properties of Types Soft Ferromagnetic Alloys FeNi. In: METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2011. ISBN 978-80-87294-24-6. [Detail]
TITZ, Kamil, Miroslav TVRDÝ, Vlastimil VODÁREK, Aleš KORČÁK, Bronislav MOLÍNEK a Zdeněk BEMBENEK. Microstructural and mechanical characteristics of 3 and 5%Cr steels for heavy rolls and roll sleeves. In: Acta Metallurgica Slovaca – Conference. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2010. s. 281-285. ISSN 1338-1660. [Detail]
DOBROVSKÁ, Jana, František KAVIČKA a Simona ZLÁ. EFFECT OF COOLING RATE ON SOLIDIFICATION BEHAVIOUR OF IN 738LC NICKEL BASED SUPERALLOY. In: ICCE-18. New Orleans: David Hui, 2010. s. 1-2. [Detail]
TITZ, Kamil, Miroslav TVRDÝ, Vlastimil VODÁREK, Aleš KORČÁK, Bronislav MOLÍNEK a Zdeněk BEMBENEK. Two industrial cases of rolls 1700mm. In: New methods of damane and failure analysis of structural parts. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 357-362. ISBN 978-80-248-2265-5. [Detail]
MORÁVKOVÁ, Zuzana, Jiří VRBICKÝ, Jaromír DRÁPALA a Michal MADAJ. Využití B-splajnových ploch v ternárních systémech slitin. In: Sborník z 19. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 93-95. ISBN 978-80-248-2342-3. [Detail]

Článek nehodnocený

LASEK, Stanislav, Jitka MALCHARCZIKOVÁ a Kateřina KONEČNÁ. Oxidace intermetalika Ni3Al ve vzduchu při 800-1150°C a změny jeho struktury. Zeszyty Naukowe, Mechanika. Opole: Politechnika Opolska, 2010, 337/2010(97), s. 17-22. ISSN 1429-6055. [Detail]