Článek

TARIQ, Muhammad, Ying LI, Wen-Xian LI, Zhong-Rui YU, Jia-Mei LI, Ye-Min HU, Ming-Yuan ZHU, Hong-Ming JIN, Yang LIU, Yi-Bing LI a Kateřina SKOTNICOVÁ. Structural, ferromagnetic, and optical properties of Fe and Al co-doped ZnO diluted magnetic semiconductor nanoparticles synthesized under high magnetic field. Advances in Manufacturing. Vídeň: Springer, 2019, 7(2), s. 248-255. ISSN 2095-3127. [Detail]
TARIQ, Muhammad, Ying LI, Wenxian LI, Zhongrui YU, Jiamei LI, Yemin HU, Mingyuan ZHU, Hongming JIN, Yibing LI a Kateřina SKOTNICOVÁ. Enhancement of ferromagnetic properties in (Fe, Ni) co-doped ZnO flowers by pulsed magnetic field processing. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. Vídeň: Springer, 2019, 30(9), s. 8226-8232. ISSN 0957-4522. [Detail]
PROKOFEV, Pavel A., Natalia B. KOLCHUGINA, Gennady S. BURKHANOV, Alexander A. LUKIN, Yuri S KOSHKID'KO, Kateřina SKOTNICOVÁ, Tomáš ČEGAN, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Miroslav KURSA, Henrik DRULIS a Alisia HACKEMER. Multiphase Characterization of Phase Equilibria in the Tb-Rich Corner of the Co-Cu-Tb System. Journal of Phase Equilibria and Diffusion. Vídeň: Springer, 2019, 40(3), s. 403-412. ISSN 1547-7037. [Detail]
KOLENAK, Roman, Igor KOSTOLNY, Jaromír DRÁPALA, Marian DRIENOVSKY a Martin SAHUL. Research on joining metal-ceramics composite Al/Al2O3 with Cu substrate using solder type Zn-In-Mg. Journal of composite materials. Londýn: SAGE Publications Ltd, 2019, 53(10), s. 1411-1422. ISSN 0021-9983. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika, Ondřej ŠTEFEK, Marek GALAJDA, Kateřina KONEČNÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Karla ČECH BARABASZOVÁ. Microstructure and Electrochemical Behavior of TiO2 Nanotubes Coated on Titanium-Based Substrate Before and After Thermal Treatment. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2989-2996. ISSN 1533-4880. [Detail]
KOLENAK, Roman, Igor KOSTOLNY, Jaromír DRÁPALA, Martin KUSY a Matej PASAK. Research on soldering AlN ceramics with Cu substrate using Sn-Ag-Ti solder. Soldering & Surface Mount Technology. Bingley: Emerald, 2019, 31(2), s. 93-101. ISSN 0954-0911. [Detail]
TARIQ, Muhammad, Ying LI, Wenxian LI, Zihao ZHANG, Yemin HU, Mingyuan ZHU, Hongming JIN, Yibing LI a Kateřina SKOTNICOVÁ. Ferromagnetic coupling of Fe3+-VO-Fe3+ polarons in Fe-doped ZnO. Ceramics International. Elsevier, 2018, 44(1), s. 71-75. ISSN 0272-8842. [Detail]
STRUNG, Václav, Ivo SZURMAN, Jan JUŘICA a Martin POHLUDKA. Mikrostrukturní charakteristika slitin NiTiZr a NiTiHf. Hutnické listy. Ocelot, 2018, 71(4), s. 33-36. ISSN 0018-8069. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Monika ZBRÁNKOVÁ a Jaroslav HAVRÁNEK. Processes of Waste Recycling and Utilization in the Shaft Furnaces. Hutnické listy. Ocelot, 2018, 71(6), s. 89-93. ISSN 0018-8069. [Detail]
BURKHANOV, G.S., N.B. KOLCHUGINA, A.A. LUKIN, Y.S. KOSHKIDKO, J. CWIK, Kateřina SKOTNICOVÁ a V.V. SITNOV. Structure and Magnetic Properties of Nd-Fe-B Magnets Prepared from DyH2-Containing Powder Mixtures. Inorganic Materials: Applied Research. Vídeň: Springer, 2018, 9(3), s. 509-516. ISSN 2075-1133. [Detail]
KOLEŇÁK, Roman, Igor KOSTOLNÝ, Jaromír DRÁPALA, Martin SAHUL a Jan URMINSKÝ. Characterizing the soldering alloy type In-Ag-Ti and the study of direct soldering of SiC ceramics and copper. Metals. Multidisciplinary digital publishing institute, 2018, 8(4), s. 2075-4701. ISSN 2075-4701. [Detail]
KUBÍČEK, Petr, Miroslav VINŠ, Vít KLUPÁK, Roman PŘASLIČÁK a Jaromír DRÁPALA. Sledování proudění polétavého prachu v ovzduší od zdrojů v průmyslové aglomeraci pomocí markerů. Životné prostredie. Ústav krajinné ekologie SAV, 2018, 52(3), s. 175-177. ISSN 0044-4863. [Detail]
KUBÍČEK, Petr, Jaromír DRÁPALA a Marcela KUBÍČKOVÁ. Dlouhodobý pokles vlhkosti půdy v zóně aerace v povodí Čižiny v okresu Bruntál. Životné prostredie. Ústav krajinné ekologie SAV, 2018, 52(4), s. 252-255. ISSN 0044-4863. [Detail]
THOMASOVA, Martina, Hanus SEINER, Petr SEDLAK, Miroslav FROST, Martin SEVCIK, Ivo SZURMAN, Radim KOCICH, Jan DRAHOKOUPIL, Petr SITTNER a Michal LANDA. Evolution of macroscopic elastic moduli of martensitic polycrystalline NiTi and NiTiCu shape memory alloys with pseudoplastic straining. Acta Materialia. Elsevier, 2017, 123(leden), s. 146-156. ISSN 1359-6454. [Detail]
BRUKHANOV, G.S., N.B. KOLCHUGINA, A.A. LUKIN, Y.S. KOSHKIDKO, J CWIK, Kateřina SKOTNICOVÁ a V.V. SITNOV. Структура и магнитные свойства магнитов Nd-Fe-B, полученных из порошковых смесей с добавками гидрида диспрозия DyH. Fizika i khimiya obrabotki materialov. Intercontact Science, 2017, s. 44-54. ISSN 0015-3214. [Detail]
POHLUDKA, Martin, Daniel PETLÁK a Martin KRAUS. Predikce deformačního chování předslitiny Al-35Ta v software Digimat. Hutnické listy. Ocelot, 2017, 70(5), s. 16-20. ISSN 0018-8069. [Detail]
ČEGAN, Tomáš, Ivo SZURMAN a Jan JUŘICA. Vliv stárnutí na plně lamelární slitinu Ti-45Al-5Nb-0.2B-0.75C. Hutnické listy. Ocelot, 2017, 70(6), s. 43-49. ISSN 0018-8069. [Detail]
ČEGAN, Tomáš a Ivo SZURMAN. Thermal stability and precipitation strengthening of fully lamellar Ti-45Al-5Nb-0.2B-0.75C alloy. Kovové materiály. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislavě, 2017, 55(6), s. 421-430. ISSN 0023-432X. [Detail]
KARDAS, Edyta, Silvie BROŽOVÁ, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Simona JURSOVÁ. THE EVALUATION OF EFFICIENCY OF THE USE OF MACHINE WORKING TIME IN THE INDUSTRIAL COMPANY - CASE STUDY. Management Systems in Production Engineering. De Gruyter, 2017, 25(4), s. 241-245. ISSN 2299-0461. [Detail]
ŠPALEK, František, Marek SADÍLEK, Robert ČEP, Jana PETRŮ, Jiří KRATOCHVÍL a Tomáš ČEGAN. Difference between cutting surface of Al foam and solid Al machined by WEDM technology. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2017, 17(5), s. 853-858. ISSN 1213-2489. [Detail]
ŠPALEK, František, Marek SADÍLEK, Robert ČEP, Jana PETRŮ, Jiří KRATOCHVÍL a Tomáš ČEGAN. Difference between Cutting Surface of Al Foam and Solid Al Machined by WEDM Technolo-gy. Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2017, 17(5), s. 853-858. ISSN 1213-2489. [Detail]
KUBÍČEK, P, M VINŠ, Jaromír DRÁPALA a V KLUPÁK. Složení polétavého prachu v průmyslové aglomeraci. Životné prostredie. Ústav krajinné ekologie SAV, 2017, 51(3), s. 149-151. ISSN 0044-4863. [Detail]
JONŠTA, Petr, Petra VÁŇOVÁ, Silvie BROŽOVÁ, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Jaroslav SOJKA, Zdeněk JONŠTA a M. INGALDI. Hydrogen embrittlement of welded joint made of supermartensitic stainless steel in environment containing sulfane. Archives of Metallurgy and Materials. Wroclaw: Polish Academy of Sciences, 2016, 61(2A), s. 709-711. ISSN 1733-3490. [Detail]
POHLUDKA, Martin, Jitka MALCHARCZIKOVÁ a Tomáš ČEGAN. Modelování progresivních materiálů v software Digimat. Hutnické listy. Ocelot, 2016, 69(6), s. 22-27. ISSN 0018-8069. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka, Martin POHLUDKA, Miroslav KURSA, Daniel PETLÁK, Michal MADAJ, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Jaromír DRÁPALA, Ivo SZURMAN a Veronika JORDANOVOVÁ. Charakteristika slitin Ni-Al-Mo připravených metodou plazmové metalurgie a elektronového zonálního tavení. Hutnické listy. Ocelot, 2016, 69(6), s. 46-50. ISSN 0018-8069. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Simona JURSOVÁ, Klára BENÍČKOVÁ a Manuela INGALDI. Využití hydrometalurgických postupů pro získání vybraných kovů z elektro-odpadu. Hutnické listy. Ocelot, 2016, 69(6), s. 59-62. ISSN 0018-8069. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika, Michaela ŠTAMBORSKÁ, Juraj LAPIN a Vratislav MAREŠ. Comparison of deformation behavior of 316L stainless steel and Ti6Al4V alloy applied in traumatology. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2016, 55(4), s. 667-670. ISSN 0543-5846. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Silvie BROŽOVÁ, Ivo SZURMAN, Kateřina KONEČNÁ, Gabriela KOSTIUKOVÁ, Jiřina VONTOROVÁ, Petr JONŠTA a K SOBOTKOVÁ. Influence of selected rare earth metals on structural characteristics of 42CrMo4 steel. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2016, 55(4), s. 757-760. ISSN 0543-5846. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Jaromír DRÁPALA, Miroslav KURSA, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Simona JURSOVÁ. Leaching refuse after sphalerite mineral for extraction zinc and cobalt. Metalurgija. Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2016, 55(3), s. 497-499. ISSN 0543-5846. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, Iurii KOSHKIDKO, GS BURKHANOV, Daniel RŮŽIČKA, Tomáš ČEGAN, J CWIK, NB KOLCHUGINA, AA LUKIN, Ondřej ŽIVOTSKÝ a Kamila HRABOVSKÁ. Influence of heat treatment on the structural and magnetic characteristics of (NdxPr1-x)2Fe14B-based magnetic material for low-temperature application. Metalurgija. Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2016, 55(4), s. 621-624. ISSN 0543-5846. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav, Michaela ŠTAMBORSKÁ a Jaromír DRÁPALA. Development of titanium based biocompatible materials with controlled porosity. Applied Mechanics and Materials. Volume 137. Trans Tech Publications, 2015, 736(2015), s. 64-68. ISSN 1660-9336. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Gabriela KOSTIUKOVÁ, Bedřich SMETANA, Michal MADAJ a A KROUPA. Thermodynamic and experimental study of tin – zinc – aluminum ternary system. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2015, 7(4), s. 291-295. ISSN 2164-6627. [Detail]
BURKHANOV, GS, Natalia Borisovna KOLCHUGINA, AA LUKIN, SK GODOVIKOV, Iurii KOSHKIDKO a Kateřina SKOTNICOVÁ. Studying features of the structural state of high-coercivity (Nd, Pr, Dy, Tb)-Fe-B magnetic materials via Mössbauer spectroscopy. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. Allerton Press Inc., 2015, 79(8), s. 1022-1025. ISSN 1062-8738. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka a Miroslav KURSA. Possibilities of determination of heavy metals in soils. Hutnické listy. Ocelot, 2015, 68(6), s. 100-103. ISSN 0018-8069. [Detail]
JUŘICA, Jan, Tomáš ČEGAN a Daniel PETLÁK. Příprava a mikrostruktura předslitiny Ta-Al vhodné pro tavení a odlévání intermetalických sloučenin na bázi γ-TiAl legovaných tantalem. Hutnické listy. Ocelot, 2015, 68(05/2015), s. 42-45. ISSN 0018-8069. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Silvie BROŽOVÁ a Jiří BILÍK. Evaluation of Low Reducible Sinter in Blast Furnace Technology by Mathematical Model Developed at Centre ENET, VSB - Technical University of Ostrava. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, 9(4), s. 623-626. ISSN 1307-6892. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav, Karel FRYDRÝŠEK a Michaela ŠTAMBORSKÁ. Comparison of experimentally measured temperature gradient and finite element method simulations for two continuously cast bloom´s heating strategies. International Journal of Thermophysics. Springer, 2015, s. 1-8. ISSN 0195-928X. [Detail]
JINLEI, Yao, O ISNARD, AV MOROZKIN, TI IVANOVA, Iurii KOSHKIDKO, AE BOGDANOV, SA NIKITIN a W SUSKI. Magnetic order and crystal structure study of YNi4Si-type NdNi4Si. Journal of solid state chemistry. Academic Press, Elsevier Science Inc, 2015, 222(February 2015), s. 123-128. ISSN 0022-4596. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav, Aleš HENDRYCH, Michaela ŠTAMBORSKÁ, Anastasia VOLODARSKAJA, Kateřina SKOTNICOVÁ, Tomáš ČEGAN a Jan JUŘICA. Low-cost method of the highly porous iron sintering. Kovové materiály. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislavě, 2015, 53(3), s. 161 - 165. ISSN 0023-432X. [Detail]
ŠTAMBORSKÁ, Michaela, Monika LOSERTOVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Vratislav MAREŠ a Lukáš HORSÁK. COMPARATIVE STRAIN ANALYSIS OF 34CrMo4 STEEL AND INCONEL 738LC. Kovové materiály. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislavě, 2015, 53(2015), s. 305-311. ISSN 0023-432X. [Detail]
ŠTAMBORSKÁ, Michaela, Juraj LAPIN, O BAJANA a Monika LOSERTOVÁ. Tensile deformation behaviour of ferritic-pearlitic steel studied by digital image correlation method. Kovové materiály. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislavě, 2015, 53(6), s. 399-407. ISSN 0023-432X. [Detail]
ČEGAN, Tomáš, Ivo SZURMAN, Miroslav KURSA, Jan HOLEŠINSKÝ a Jiřina VONTOROVÁ. Preparation of TiAl-based alloys by induction melting in graphite crucibles. Kovové materiály. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislavě, 2015, 53(2), s. 69-78. ISSN 0023-432X. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Pavel MACHOVČÁK, Petr JONŠTA, The Ha VU, Silvie BROŽOVÁ, Gabriela KOSTIUKOVÁ a Michal MADAJ. STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF Cr-Mo STEELS MICRO-ALLOYED WITH MISCHMETAL. Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2015, 15(3), s. 315-322. ISSN 1213-2489. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, The Ha VU, Silvie BROŽOVÁ, Gabriela KOSTIUKOVÁ, Pavel MACHOVČÁK a Petr JONŠTA. Structural characteristics of Cr-Mo steels microalloyed with cerium. Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2015, 15(3), s. 315-322. ISSN 1213-2489. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka, Martin POHLUDKA, M MICHENKA, Tomáš ČEGAN, Jan JUŘICA a Miroslav KURSA. Influence of the HIP process on properties of as-cast Ni-based alloys. Materiali in tehnologije. Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2015, 49(1), s. 15-18. ISSN 1580-2949. [Detail]
PETRÁŠOVÁ, Ivana a Monika LOSERTOVÁ. Electrochemical behavior of biocompatible alloys. Materiali in tehnologije. Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2015, 49(2), s. 207-211. ISSN 1580-2949. [Detail]
JUŘICA, Jan, Tomáš ČEGAN, Kateřina SKOTNICOVÁ, Daniel PETLÁK, Bedřich SMETANA a Vlastimil MATĚJKA. Preparation and properties of master alloys Nb-Al and Ta-Al for melting and casting of gamma-TiAl intermetallics. Materiali in tehnologije. Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2015, 49(1), s. 27-30. ISSN 1580-2949. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, VM KIRILLOVA, VA ERMISHKIN, Tomáš ČEGAN, Jan JUŘICA, Martin KRAUS a GS BURKHANOV. Influence of alloying and testing conditions on mechanical properties and deformation behavior of < 100 > tungsten-based single crystals. Materials Science and Engineering. A, Structural Materials : Properties, Microstructure and Processing. Elsevier Science SA, 2015, 636(15.4.2015), s. 536-542. ISSN 0921-5093. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka a Miroslav KURSA. Structural characteristics of Ni3Al based alloys depending on the preparation conditions. Metalurgija. Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2015, 54(4), s. 635-638. ISSN 0543-5846. [Detail]
ZACH, Lukáš, Lenka KUNČICKÁ, Adéla MACHÁČKOVÁ, Pavel RŮŽIČKA, Martin POHLUDKA a Jan JUŘICA. Finite Element analysis of Ti-based knee-joint implant. Metalurgija. Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2015, 4(54), s. 691-694. ISSN 0543-5846. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Simona JURSOVÁ. Methods and technologies of some electronic waste processing. SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : Energy and Clean Technologies : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 715-722. ISSN 1314-2704. [Detail]
HLAVÁČ, Libor, Lucie GEMBALOVÁ, Petr ŠTĚPÁN a Irena HLAVÁČOVÁ. Improvement of abrasive water jet machining accuracy for titanium and TiNb alloy. The international journal of advanced manufacturing technology. Springer, 2015, 80(9-12), s. 1733-1740. ISSN 0268-3768. [Detail]
ŠTAMBORSKÁ, Michaela a Miroslav KVÍČALA. FEM CALCULATIONS OF POROUS TITANIUM STRESS-STRAIN BEHAVIOUR UNDER THE TENSILE LOAD. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. MAGNANIMITAS, 2014, 4(2), s. 53-55. ISSN 1804-7890. [Detail]
ŠTAMBORSKÁ, Michaela, Monika LOSERTOVÁ, Vratislav MAREŠ a Lukáš HORSÁK. STRESS ANALYSIS IN CYLINDRICAL SPECIMENS MADE FROM 34CrMo4 USING DIC. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: TU Košice -Hutnická fakulta, 2014, vol. 20(No. 2), s. 229-235. ISSN 1335-1532. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav, Aleš HENDRYCH a Karel FRYDRÝŠEK. Continously cast bloom with internal defect - FEM model optimization. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: TU Košice -Hutnická fakulta, 2014, 20(1), s. 5-10. ISSN 1335-1532. [Detail]
ŠTAMBORSKÁ, Michaela, Miroslav KVÍČALA a Monika LOSERTOVÁ. Identification of the Mechanical Properties of High-Strength Steel Using Digital Image Correlation. Advanced Materials Research. Trans Tech Publication Ltd, 2014, 980(2014), s. 122-126. ISSN 1022-6680. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav a Michaela ŠTAMBORSKÁ. Sintered SiO2 modulus of rupture optimization by means of artificial neural networks. Advanced Materials Research. Trans Tech Publication Ltd, 2014, 1119(2015), s. 807-811. ISSN 1022-6680. [Detail]
ŠTAMBORSKÁ, Michaela, Miroslav KVÍČALA a Monika LOSERTOVÁ. Mechanical properties of high-strength steel obtained using DIC for specimens with a hole. Advanced Materials Research. Trans Tech Publication Ltd, 2014, 1119(2015), s. 816-820. ISSN 1022-6680. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav, Michaela ŠTAMBORSKÁ a Jaromír DRÁPALA. Comparison of the Stress-Strain Behaviour of Cast TiAl6V4, Porous TiAl6V4 and Cortical Bone during the Mechanical Load Caused by Common Daily Activities. Advanced Materials Research. Volume 980. Trans Tech Publication Ltd, 2014, 980(2014), s. 127-131. ISSN 1022-6680. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, The Ha VU, Silvie BROŽOVÁ, Gabriela KOSTIUKOVÁ, Pavel MACHOVČÁK a Petr JONŠTA. Influence of Non-ferrous Metals and Rare-Earth Elements on Structural Characteristics of Cr-Mo Steels. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2014, 7(4), s. 304-309. ISSN 2164-6627. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika, Michaela ŠTAMBORSKÁ a Ivo SCHINDLER. Influence of thermo hydrogen treatment on hot deformation behaviour and microstructural evolution of Ti-6Al-4V alloy. Archives of Materials Science and Engineering. International OCSCO World Press, 2014, 66(2, April 2014), s. 62-66. ISSN 1897-2764. [Detail]
URBANCOVÁ, Lenka, Eva LACKOVÁ, Miroslav KVÍČALA, Lucie ČECHÁKOVÁ, Jan ČECHÁK a Barbara STALMACHOVÁ. Plant communities on brownfield sites in upper Silesia (Czech Republic). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. North University of BAIA MARE, 2014, 9(2), s. 171-177. ISSN 1842-4090. [Detail]
PAVLENKO, Anatoliy, A.V. TURIK, L.A. REZNICHENKO a Iurii KOSHKIDKO. Диэлектрическая релаксация и магнитные характеристики керамики Bi0.5La0.5MnO3. Fizika tverdogo tela. Moskva: Rossijskaja Akademija Nauk, Otdelenije Obščej Fiziki i Astronomii, Fiziko-techničeskij institut im. A. F. Ioffe, 2014, 46(12), s. 1093-1099. ISSN 0367-3294. [Detail]
MECA, Roman, Miroslav KVÍČALA, Zora JANČÍKOVÁ a Ondřej ZIMNÝ. Použití umělých neuronových sítí při předpovědi výskytu vnitřních defektů. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2014, 67(1), s. 29-32. ISSN 0018-8069. [Detail]
KUNČICKÁ, Lenka, Radim KOCICH, Ivo SZURMAN a Martin POHLUDKA. The influence of severe plastic deformation on texture and substructure in a newly developed Mg-Dy-Al-Zn-Zr alloy. Hutnické listy. Ocelot, 2014, 67(6), s. 10-13. ISSN 0018-8069. [Detail]
ČEGAN, Tomáš, Jan JUŘICA, Kateřina SKOTNICOVÁ a Daniel PETLÁK. Zjemnění mikrostruktury slitiny Ti-47Al-8Nb masivní transformací a vliv zjemnění na mechanické vlastnosti v tlaku. Hutnické listy. Ocelot, 2014, 67(6), s. 20-25. ISSN 0018-8069. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Edyta KARDAS, Silvie BROŽOVÁ, Manuela INGALDI, Simona JURSOVÁ a Anna KONSTANCIAK. Nové metody zpracování a recyklace jemnozrnných kovonosných odpadů. Hutnické listy. Ocelot, 2014, 67(1), s. 24-28. ISSN 0018-8069. [Detail]
MECA, Roman, Miroslav KVÍČALA, Zora JANČÍKOVÁ a Ondřej ZIMNÝ. Použití neuronových sítí při předpovědi výskytu vnitřních defektů v blocích z Cr-Mo oceli po válcování. Hutnické listy. Ocelot, 2014, 67(1), s. 29-32. ISSN 0018-8069. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Kateřina KONEČNÁ, Gabriela KOSTIUKOVÁ, Michal MADAJ, J KLAPSIA, V MICHENKA a P MILATA. Strukturně-metalurgický rozbor odlitků ze slitiny Cr-Ni. Hutnické listy. Ocelot, 2014, 67(6), s. 55-62. ISSN 0018-8069. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Ivan ŠPERLÍN a Jaromír DRÁPALA. Control of Voltage and Reactive Power of Dispersion Sources in HV Network. Hutnické listy. Ocelot, 2014, 67(6), s. 78-83. ISSN 0018-8069. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Edyta KARDAS, Simona JURSOVÁ, Manuela INGALDI, Silvie BROŽOVÁ a Anna KONSTANCIAK. Wykorzystanie odpadów hutnicích w Republice Czeskiej i Polsce. Hutnik: Wiadomości Hutnicze. SIGMA-NOT, 2014, 81(3), s. 172-175. ISSN 1230-3534. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Marie RADOŠOVSKÁ, Simona JURSOVÁ a Silvie BROŽOVÁ. Statistical Assessment of Coal Charge Effect on Metallurgical Coke Quality. Hutnik: Wiadomości Hutnicze. SIGMA-NOT, 2014, 81(11), s. 172-175. ISSN 1230-3534. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav, Eva LACKOVÁ a Lenka URBANCOVÁ. Photosynthetic Active Pigments Changes in Norway Spruce (Picea abies) under the Different Acclimation Irradiation and Elevated CO2 Content. ISRN Environmental Chemistry. New York: Hindawi, 2014, 2014(1), s. 1-4. ISSN 2314-6419. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav a Michaela ŠTAMBORSKÁ. Simulation of the carbides precipitation mechanism in 34CrMo4 and 42CrMo4 steels. International Journal of Materials Science and Applications. Science PG, 2014, 3(6), s. 309-313. ISSN 2327-2635. [Detail]
MAREŠ, Vratislav, Michaela ŠTAMBORSKÁ a Rostislav FAJKOŠ. Comparison of the adhesives used in the pull-off test Mo layer of railway axle. Kovové materiály. Bratislava: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislavě, 2014, 52(3), s. 179-182. ISSN 0023-432X. [Detail]
ŠTAMBORSKÁ, Michaela, Vratislav MAREŠ, Miroslav KVÍČALA a Lukáš HORSÁK. Stress-strain analysis of plane specimens made from R7T steel. Kovové materiály. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislavě, 2014, 52(2014)(6), s. 377-385. ISSN 0023-432X. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, VM KIRILLOVA, OI ZAPOROZHETS, Jaromír DRÁPALA a Ivo SZURMAN. Investigation of physical properties of tungsten-based single crystals using an ultrasonic method. Materiali in tehnologije. Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2014, 48(6), s. 823-826. ISSN 1580-2949. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka, Miroslav KURSA a Martin POHLUDKA. Nickel alloys in directionally solidified state – characterisation of microstructure and phase composition of the alloys. Materials Science Forum. Trans Tech Publications, 2014, 782(April 2014), s. 441-444. ISSN 0255-5476. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika, Jaromír DRÁPALA, Kateřina KONEČNÁ a Leopold PLEVA. Study of fracture feature of Titanium based alloys for biocompatible implants after removal from human body. Materials Science Forum. Trans Tech Publications, 2014, 782(2014/Apr/09), s. 449-452. ISSN 0255-5476. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, Jaromír DRÁPALA, Michal MADAJ a VM KIRILLOVA. The effect of crystallization conditions on tantalum distribution in molybdenum and tungsten during electron beam zone melting. Metalurgija. Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2014, 53(2), s. 209-211. ISSN 0543-5846. [Detail]
SZURMAN, Ivo, Radim KOCICH a Miroslav KURSA. Using of ultrasonic methods for determination of the elastic moduli on the Ti-Ni based alloys. Metalurgija. Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2014, 53(3), s. 351-355. ISSN 0543-5846. [Detail]
PAVLENKO, A. V., A. V. TURIK, L. A. REZNICHENKO a Iurii KOSHKIDKO. Dielectric Relaxation and Magnetic Characteristics of the Bi0.5La0.5MnO3 Ceramics. Physics of the Solid State. MAIK Nauka/Interperiodica, 2014, 56(6), s. 1137–1143. ISSN 1063-7834. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, A KONSTANCIAK a Ivan ŠPERLÍN. KONTROLA NAPIĘCIA I MOCY BIERNEJ ZE ŹRÓDEŁ DYSPERSJA W SIECI WYSOKIEGO NAPIĘCIA. Rynek energii. Kaprint, 2014, 114(5), s. 78-82. ISSN 1425-5960. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Simona JURSOVÁ a I ŠPERLÍN. ENERGY BUDGET OF PROCESSING OF METAL-BEARING WASTES BY THE PLASMA TECHNOLOGY. SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics : conference proceedings. STEF92 Technology Ltd., 2014, 2(2014), s. 79-86. ISSN 1314-2704. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, V.M. KIRILLOVA, Jaromír DRÁPALA, G.S. BURKHANOV, V.A. KUZ'MISHEV, V.V. SDOBYREV, V.A. DEMENTYEV a N.N. ABRAMOV. Preparation and investigation of structural parameters of single crystals of low-alloyed alloys on the base of tungsten and molybdenum. Advanced Engineering Materials. Weinheim: Wiley-VCH, 2013, 15(10), s. 927-934. ISSN 1438-1656. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír a Miroslav KURSA. Regional Materials Science and Technology Centre in Ostrava. Advanced Science, Engineering and Medicine. Valencia: American Scientific Publishers, 2013, 5(6), s. 628-631. ISSN 2164-6627. [Detail]
SIDOROV, E.V., M.V. PIKUNOV a Jaromír DRÁPALA. Macro- and microstructure formation in the liquid-solid region of solid solution alloys, with eutectic, peritectic and monotectic transformations at the equilibrium and non-equilibrium crystallization. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2013, 66(2), s. 20-27. ISSN 0018-8069. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Ivo SCHINDLER, Jiří SVOBODA, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Kateřina SKOTNICOVÁ, Petra VÁŇOVÁ a Tomáš ČEGAN. Možnosti zhutňování kovového prášku intenzivním válcováním za tepla. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2013, 66(6), s. 23-27. ISSN 0018-8069. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Miroslav KURSA, Miroslav GREGER, Ivo SZURMAN, Silvie BROŽOVÁ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Daniel PETLÁK, Václav NÉTEK, Michal MADAJ, Martin POHLUDKA a Zdeněk NOGA. Activities of the Department of materials preparation in the Regional Materials Science and Technology Centre in Ostrava. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2013, 65(6), s. 75-80. ISSN 0018-8069. [Detail]
LUKIN, A.A., N.B. KOLCHUGINA, G.S. BURKHANOV, N.E. KLYUEVA a Kateřina SKOTNICOVÁ. Role of terbium hydride additions in the formation of microstructure and magnetic properties of sintered Nd-Pr-Dy-Fe-B magnets. Inorganic Materials: Applied Research. London: Springer, 2013, 4(3), s. 256-259. ISSN 2075-1133. [Detail]
ŠTAMBORSKÁ, Michaela, Rostislav FAJKOŠ a Miroslav KVÍČALA. Comparing Plastic Strain Fields and Stress Fields for Different Directions of Rolling. International Review of Mechanical Engineering. Neapol: Praise Worthy Prize S.r.l., 2013, 7(7), s. 1384-1391. ISSN 1970-8742. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav, Karel FRYDRÝŠEK a Aleš HENDRYCH. Stress-strain behaviour simulation of vanadium microalloyed steel with the internal defects during two different heating strategies. International journal of fracture. Dordrecht: Springer, 2013, 181(1), s. 139-146. ISSN 0376-9429. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír a Kateřina SKOTNICOVÁ. Study of macro– and micro–segregations of iridium in molybdenum single crystals after electron beam zone melting. International journal of materials research. MUNICH: Hanser, 2013, 104(1), s. 60-64. ISSN 1862-5282. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Simona JURSOVÁ a Silvie BROŽOVÁ. Determination of Kinetic Constants from Tests of Reducibility and their Application for Modelling in Metallurgy. Journal of Chemical Society of Pakistan. Islamabad: Chemical Society of Pakistan, 2013, 35(3), s. 565-569. ISSN 0253-5106. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav, Eva LACKOVÁ a Michaela ŠTAMBORSKÁ. Internal Reflectance modelling of Hordeum vulgare leaves during drying. Journal of Chemistry. New York: Hindawi, 2013, 2013(September), s. 1-7. ISSN 2090-9063. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Simona JURSOVÁ, Silvie BROŽOVÁ a Jan SOUŠEK. Effect of Waste and Alternative Fuels on Blast-Furnace Operation. Metallurgist. New York: Springer, 2013, 56(11), s. 908-911. ISSN 0026-0894. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka, F CHMELÍK, J PEŠIČKA, Miroslav KURSA a Martin POHLUDKA. Non-alloyed Ni3Al based alloys - preparation and evaluation of mechanical properties. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2013, 52(3), s. 309-312. ISSN 0543-5846. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, P KUBÍČEK, Gabriela KOSTIUKOVÁ a P JOPEK. Study of interaction between copper and melt of lead-free solders. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2013, 52(4), s. 509-511. ISSN 0543-5846. [Detail]
ŠTAMBORSKÁ, Michaela, Vratislav MAREŠ a Miroslav KVÍČALA. The stress fields obtained from strain fields by virtual fields method and compared with FEM. Research Journal of Engineering Sciences. Indore: International Science Congress Association, 2013, 2(3), s. 22-27. ISSN 2278-9472. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Simona JURSOVÁ a S VYSTAVĚLOVÁ. Zinc and Cobalt Extraction from Refuse After Sphalerite Mineral Leaching. Rudy i metaly nieżelazne. Warszawa: SIGMA-NOT, 2013, 58(3), s. 135-137. ISSN 0035-9696. [Detail]
KONSTANCIAK, A, Silvie BROŽOVÁ a Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w polsce i republice czeskiej. Rynek energii. Lublin: Kaprint, 2013, 107(4), s. 33-36. ISSN 1425-5960. [Detail]
ŠTAMBORSKÁ, Michaela, Miroslav KVÍČALA a Vratislav MAREŠ. Process of Identifying Stress Fields from Strain Fields in the Specimen with a Hole. SRN Materials Science. New York: Hindawi, 2013, 2013(September), s. 1-8. ISSN 2090-6099. [Detail]
BILÍK, Jiří, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Silvie BROŽOVÁ a Simona JURSOVÁ. Efficiency of hydrogen utilization in reduction processes in ferrous metallurgy. Scientia Iranica. Oxford: Elsevier, 2013, 20(2), s. 337-342. ISSN 1026-3098. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav a Karel FRYDRÝŠEK. FEM SIMULATION OF ST RESS - STRAIN FIELDS IN THE BLOOMS WITH CASTING DEFECT DURING SOAKING. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical Series. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, 1(49), s. 39-44. ISSN 1210-0471. [Detail]
KVÍČALA, Miroslav a Karel FRYDRÝŠEK. FEM SIMULATION OF STRESS-STRAIN FIELDS IN THE BLOOMS WITH CASTING DEFECT DURING SOAKING. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical Series. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, 1(LIX), s. 39-44. ISSN 1210-0471. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka, Martin POHLUDKA a Miroslav KURSA. Microstructure characteristics of Ni3Al based intermetallic compounds. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2012, 106(SI3), s. 474-475. ISSN 0009-2770. [Detail]
POHLUDKA, Martin, Jitka MALCHARCZIKOVÁ a Miroslav KURSA. Microstructure and properties of the Ni-Al-B alloys after directional solidification. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2012, 106(SI3), s. 511-512. ISSN 0009-2770. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, Michal VYLEŽÍK, Vlastimil MATĚJKA a Jaromír DRÁPALA. Nanoindentation testing of low-alloyed molybdenum single crystals. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2012, 106(SI3), s. 533-536. ISSN 0009-2770. [Detail]
JONŠTA, Petr, Zdeněk JONŠTA, Kateřina KONEČNÁ, Miriam GABČOVÁ a Karel HRBÁČEK. Microstructural Analysis of Nickel Superalloy MAR-M247. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2012, 14(4), s. 43-47. ISSN 1335-4205. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, P KUBÍČEK, P HARCUBA, Vlastimil VODÁREK, P JOPEK, Daniel PETLÁK, Gabriela KOSTIUKOVÁ a Kateřina KONEČNÁ. Reactive Diffusion at the Contact of a Solid Phase with the Solder Melt. Defect and Diffusion Forum. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2012, 322, s. 41-72. ISSN 1012-0386. [Detail]
LASEK, Stanislav, Nela DOBROVODSKÁ a Kateřina SKOTNICOVÁ. Vlastnosti vybraných galvanických povlaků pro ochranu magnetů na bázi NdFe. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2012, LXV(6), s. 100-105. ISSN 0018-8069. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka, Miroslav KURSA, D KAŇÁK, Martin POHLUDKA a R FRIDRICH. Centrifugally cast alloy based on Ni3Al-structure characteristics. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2012, 65(5), s. 35-40. ISSN 0018-8069. [Detail]
LASEK, Stanislav, Kateřina SKOTNICOVÁ a Miroslav KURSA. Comparison of Corrosion Resistance of NdFeB Magnet Type with Protective ZnAl Coating and Related Metals in Selected Environments. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2012, LXV(5), s. 41-45. ISSN 0018-8069. [Detail]
MAZANCOVÁ, Eva, Ivo SCHINDLER a Michal CAGALA. Vliv chemického složení tří typů vysokomanganové oceli na vybrané vlastnosti. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2012, 65(6), s. 53-56. ISSN 0018-8069. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika, Jan JUŘICA, Petr ŠTĚPÁN, Ivana PETRÁŠOVÁ, Kateřina KONEČNÁ a Vlastimil MATĚJKA. Mechanical aloying of Ni3Al based alloy in hydrogen. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2012, 65(6), s. 81-85. ISSN 0018-8069. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka, Martin POHLUDKA, Vlastimil MATĚJKA, Miroslav KURSA a František FILUŠ. Structural and phase analysis of Ni-Al-B based alloys. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2012, 65(6), s. 86-89. ISSN 0018-8069. [Detail]
JONŠTA, Petr, Jaroslav SOJKA, Karel MATOCHA, Zdeněk JONŠTA a Kateřina KONEČNÁ. Evaluation of Resistance of Duplex Steels to Sulfide Stress Cracking at Various Load Modes. Hutnik: Wiadomości Hutnicze. Warszawa: SIGMA-NOT, 2012, 79(9), s. 708-713. ISSN 1230-3534. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, V.M. KIRILLOVA, Jaromír DRÁPALA a G.S. BURCHANOV. Structural changes of single crystals of low-alloyed tungsten alloys at thermal cycling. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. Oxford: Elsevier, 2012, 32, s. 61-65. ISSN 0263-4368. [Detail]
SMETANA, Bedřich, Simona ZLÁ, Aleš KROUPA, Monika ŽALUDOVÁ, Jaromír DRÁPALA, Rostislav BURKOVIČ a Daniel PETLÁK. Phase transition temperatures of Sn-Zn-Al system and their comparison with calculated phase diagrams. Journal of thermal analysis and calorimetry. Dordrecht: Springer, 2012, 110(1), s. 369-378. ISSN 1388-6150. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Simona JURSOVÁ, Silvie BROŽOVÁ a Michal PIVKO. Injection of brown-coal tar in a statistical relationship with the significant parameters of a blast furnace. Materiali in tehnologije. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2012, 46(6), s. 673-675. ISSN 1580-2949. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Simona JURSOVÁ, Silvie BROŽOVÁ a Jan SOUŠEK. Vlijanie otchodov i alternativnych vidov topliva na rabotu domennoj deči. Metallurg. Moskva: ZAO Metallurgizdat, 2012, 2012(12), s. 38-40. ISSN 0026-0827. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Pavel JOPEK, Daniel PETLÁK, Petr HARCUBA a Petr KUBÍČEK. Reactive diffusion upon planar dissolving of copper in solder melts. Defect and Diffusion Forum. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2011, 309-310(duben), s. 127-134. ISSN 1012-0386. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Alena STRUHAŘOVÁ, Daniel PETLÁK, Vlastimil VODÁREK a Petr KUBÍČEK. Reactive diffusion at the cylindrical dissolving of copper in the solder melt. Defect and Diffusion Forum. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2011, 312-315(duben), s. 387-392. ISSN 1012-0386. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika, Jaromír DRÁPALA a Jiří VRBICKÝ. Effect of Ti and Fe alloying on Kirkendall voids feature in Ni/Ni 3Al welded joints after the high temperature annealing. Defect and Diffusion Forum. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2011, 312-315(duben), s. 653-658. ISSN 1012-0386. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, Michal VYLEŽÍK a Jaromír DRÁPALA. Mechanical Properties of Low-alloyed Molybdenum Alloys in Single Crystalline Form and after Plastic Deformation Using Nano-indentation Tests. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(6), s. 103-108. ISSN 0018-8069. [Detail]
CAGALA, Michal, Eva MAZANCOVÁ, Petra MATĚJKOVÁ a Petr KOZELSKÝ. Hot Ductility of Two TRIPLEX Steels. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(6), s. 18-21. ISSN 0018-8069. [Detail]
MAZANCOVÁ, Eva, Petr KOZELSKÝ, Michal CAGALA a Martin PŘÍKASKÝ. Hot Ductility Differences of Ti-Nb Micro-alloyed Steel and Steel with Mo-Cr Addition. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(6), s. 22-25. ISSN 0018-8069. [Detail]
GREGER, Miroslav, Miroslav KURSA a Václav MAŠEK. New forging technology for bottoms of nuclear plants pressure vessels. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(4), s. 30-33. ISSN 0018-8069. [Detail]
MAZANCOVÁ, Eva, Ivo SCHINDLER, Michal CAGALA, František FILUŠ, Ivan RUŽIAK a Kateřina KONEČNÁ. Strengthening of Two Different High Manganese Steels by K-carbides. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(6), s. 36-39. ISSN 0018-8069. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, Marie KURSOVÁ, Miroslav KURSA a Petra MATĚJKOVÁ. Study of properties of high-energy NdFeB permanent magnets. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(3), s. 52-58. ISSN 0018-8069. [Detail]
BELYAEV, Igor, Natalia KOLCHUGINA, Georgii SPRYGIN, Miroslav KURSA, Stanislav LASEK a Kateřina KONEČNÁ. Structural and Corrosion Properties of Al-Zn Protective Coating for Nd-Fe-B Permanent Magnets. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(3), s. 59-65. ISSN 0018-8069. [Detail]
SZURMAN, Ivo, Miroslav KURSA a Antonín DLOUHÝ. DSC analysis of Binary Ti-Ni alloy after long-time ageing. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(6), s. 66-69. ISSN 0018-8069. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Bedřich SMETANA, Ivo SCHINDLER, Michal CAGALA, Petr KAWULOK a Zdeněk VAŠEK. Comparison of phase transformation temperatures for steels determined by several methods. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(4), s. 66-69. ISSN 0018-8069. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka, Miroslav KURSA, Vít MICHENKA a Martin POHLUDKA. High temperature creep of Ni3Al based alloys with zirconium. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(6), s. 75-79. ISSN 0018-8069. [Detail]
GREGER, Miroslav a Miroslav KURSA. Microstructure and mechanical properties of ultra-fine grain commercially pure titanium for dental implants. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(6), s. 80-84. ISSN 0018-8069. [Detail]
LASEK, Stanislav, Ivo SZURMAN a Josef HLINKA. Testing and Evaluation of NiTiMe(Me=Co,Cu,Hf,Nb,Zr) Alloys Resistance to Pitting Corrosion. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(6), s. 85-89. ISSN 0018-8069. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie a Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Use of Low-temperature Plasma for Disposal of Electric Waste and Evaluation of Suitability. Hutnik: Wiadomości Hutnicze. SIGMA-NOT, 2011, 78(9), s. 808-811. ISSN 1230-3534. [Detail]
KOCICH, Radim, Miroslav KURSA, Ivo SZURMAN a Antonín DLOUHÝ. The influence of imposed strain on the development of microstructure and transformation characteristics of Ni–Ti shape memory alloys. Journal of Alloys and Compounds. Lausanne: Elsevier, 2011, 509(6), s. 2716-2722. ISSN 0925-8388. [Detail]
KOCICH, Radim, Jaroslav FIALA, Ivo SZURMAN, Adéla MACHÁČKOVÁ a Milan MIHOLA. Twist-channel angular pressing: effect of the strain path on grain refinement and mechanical properties of copper. Journal of materials science. New York: Springer, 2011, 46(24), s. 7865-7876. ISSN 0022-2461. [Detail]
ŠKUTA, Radim a Daniel PETLÁK. Alternativní hydrometalurgické procesy zpracování kovonosných odpadů. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2011, s. 20. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Daniel PETLÁK, Michal MADAJ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Jan MUSIOL, Bedřich SMETANA, Simona ZLÁ, Gabriela KOSTIUKOVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Vlastimil VODÁREK, Stanislav LASEK, Jana SEIDLEROVÁ, Aleš KROUPA, Jan URBÁNEK, Karel DUŠEK, Josef SEDLÁČEK a EV SIDOROV. New types of lead-free solders and their properties. Perspektivnye materialy. Moskva: TOO Interkontakt nauka, 2011, s. 252-261. ISSN 1028-978X. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika, Petr ŠTĚPÁN, Jan JUŘICA a Kateřina KONEČNÁ. On the preparation of intermetallic alloys via mechanical alloying in hydrogen. Perspektivnye materialy. Moskva: TOO Interkontakt nauka, 2011, s. 582-587. ISSN 1028-978X. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka a Miroslav KURSA. Possibilities of influencing the structure of intermetallic alloys based on Ni3Al directional crystallization conditions. Perspektivnye materialy. Moskva: TOO Interkontakt nauka, 2011, 13(říjen), s. 87-91. ISSN 1028-978X. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka a Miroslav KURSA. Possibilities of influencing the structure of intermetallic Ni3Al based alloys by conditions of directional solidification. Perspektivnye materialy. Moskva: TOO Interkontakt nauka, 2011, s. 87-91. ISSN 1028-978X. [Detail]
KOLCHUGINA, NB, GS BURCHANOV a Jaromír DRÁPALA. Phase equilibria in the Lu-Pd system in the composition range 0-50 at % Lu. Russian metallurgy. Moskva: MAIK Nauka/Interperiodica, 2011, 2011(7), s. 634-639. ISSN 0036-0295. [Detail]
MAZANCOVÁ, Eva, Ivo SCHINDLER, František FILUŠ a Michal CAGALA. K-CARBIDES PRECIPITATION IN TWO HIGH MANGANESE ALLOYS. Trends in the Development of Machinery and associated technology. Zenica: University of Zenica, 2011, 15(1), s. 169-172. ISSN 1840-4944. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, A KROUPA, Bedřich SMETANA, Vlastimil VODÁREK, Daniel PETLÁK a Rostislav BURKOVIČ. Lead-free solders on the tin– zinc–aluminium basis for high temperature applications. Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011, 2012, s. 10-16. ISSN 1336-1589. [Detail]
DOBROVSKÁ, Jana, Simona ZLÁ, Karel HRBÁČEK a Vlastimil VODÁREK. EFFECT OF COOLING RATE ON THE PHASE TRANSFORMATION TEMPERATURES AND STRUCTURAL HETEROGENEITY OF IN 792-5A NICKEL BASED SUPER-ALLOY. Acta Metallurgica Slovaca – Conference. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2010, 1(1), s. 155-160. ISSN 1338-1660. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie a Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Application of low-temperature plasma for recycling of selected kinds of electro-waste. Acta Metallurgica Slovaca – Conference. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2010, 2010(4), s. 194-197. ISSN 1338-1660. [Detail]
SZURMAN, Ivo a Miroslav KURSA. Ni-Ti and Ni-Ti-X based shape memory alloys - metallurgy and microstructures. Acta Metallurgica Slovaca – Conference. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2010, 2010(1), s. 218-222. ISSN 1338-1660. [Detail]
ŠTĚPÁN, Petr a Monika LOSERTOVÁ. TiNb based shape memory alloys prepared using EBFZ melting. Acta Metallurgica Slovaca – Conference. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2010, 2010(1), s. 223-226. ISSN 1338-1660. [Detail]
POHLUDKA, Martin, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Ludmila HYSPECKÁ a Miroslav KURSA. Alloys Ni-22Al-0.24B and Ni-22Al-1B after directional crystallisation, their structure and properties. Acta Metallurgica Slovaca – Conference. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2010, 2010(1), s. 231-234. ISSN 1338-1660. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Ivo JANÍK a Silvie BROŽOVÁ. New approaches to the use of alternative methods of fluid metal preparation. Acta Metallurgica Slovaca – Conference. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2010, 2010(4), s. 34-37. ISSN 1338-1660. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina a Jaromír DRÁPALA. Structural properties of recrystallization-annealed W-Ir wires under various conditions. Acta Metallurgica Slovaca – Conference. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2010, 2010(1), s. 474-479. ISSN 1338-1660. [Detail]
JUŘICA, Jan a Monika LOSERTOVÁ. Preparation of TiAl-Nb based alloys. Acta Metallurgica Slovaca – Conference. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2010, 2010(1), s. 552-555. ISSN 1338-1660. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka a Miroslav KURSA. Evaluation of structure of inter-metallic Ni3Al based compound alloyed by zirconium in as-cast and orientated state. Acta Metallurgica Slovaca – Conference. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2010, 1(1), s. 572-575. ISSN 1338-1660. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír a P KUBÍČEK. Study of reactive diffusion in the presence of dissolution of copper in the solder melt. Defect and Diffusion Forum. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2010, 297-301(2010), s. 8-14. ISSN 1012-0386. [Detail]
DOBROVSKÁ, Jana, Simona ZLÁ, Vlastimil VODÁREK a Bedřich SMETANA. INFLUENCE OF COOLING RATE ON TEMPERATURES OF PHASE TRANSFORMATIONS AND STRUCTURAL HETEROGENEITY OF NICKEL SUPER-ALLOY IN 713LC. Hutnické listy. Brno: Ocelot, 2010, 63(6), s. 10-15. ISSN 0018-8069. [Detail]
SMETANA, Bedřich, Simona ZLÁ, Jaromír DRÁPALA, Aleš KROUPA, Kristina PEŘINOVÁ a Rostislav BURKOVIČ. Investigation of Selected Thermo-physical Properties of Ternary Sn-Zn-Al Alloys Using DTA. Hutnické listy. Brno: Ocelot, 2010, 63(1), s. 32-37. ISSN 0018-8069. [Detail]
GREGER, Miroslav, Miroslav KURSA, Ivo ŠURMAN a Radim KOCICH. Structure and mechanical properties of the NiTi alloy after hot and cold deformation. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2010, 63(6), s. 105-110. ISSN 0018-8069. [Detail]
GREGER, Miroslav, Jaromír DRÁPALA, Radim KOCICH, Ladislav KANDER a Václav MAŠEK. Selected mechanical properties of formed tungsten and tungsten alloys. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2010, 63(6), s. 111-114. ISSN 0018-8069. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka, Miroslav KURSA, Aleš HANUS a Michal CAGALA. Possibilities of preparation of Ni3Al based alloys by vacuum induction casting. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2010, 63(6), s. 115-118. ISSN 0018-8069. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka, Miroslav KURSA, Ludmila HYSPECKÁ a Martin POHLUDKA. Evaluation of structural parameters of Ni3Al based alloys in relation to metallurgical parameters. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2010, 63(6), s. 119-122. ISSN 0018-8069. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie. Evaluation of Suitability of Use of Low-temperature Plasma for Disposal of Electric Waste. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2010, 63(6), s. 131-134. ISSN 0018-8069. [Detail]
GREGER, Miroslav a Miroslav KURSA. Grain refinement of commercially pure titanium by ECAP. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2010, 63(6), s. 21-25. ISSN 0018-8069. [Detail]
JUŘICA, Jan a Monika LOSERTOVÁ. TiAl-Nb based alloy prepared by mechanical alloying. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2010, 63(1), s. 23-26. ISSN 0018-8069. [Detail]
ŠTĚPÁN, Petr, Monika LOSERTOVÁ, Daniel PETLÁK a Jaromír DRÁPALA. Methods of preparation of TiNb based alloys. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2010, 63(1), s. 27-31. ISSN 0018-8069. [Detail]
LASEK, Stanislav, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Miroslav KURSA a Kateřina KONEČNÁ. Cyclic Oxidation of Ni3Al Intermetallics at Temperature 800-1150°C in Air and Structural Changes. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2010, LXIII(6), s. 81-86. ISSN 0018-8069. [Detail]
LASEK, Stanislav, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Kateřina KONEČNÁ a Miroslav KURSA. Cyclic Oxidation of Ni3Al Intermetallics at Temperature 800-1150°C in Air and Structural Changes. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2010, LXIII(6), s. 81-86. ISSN 0018-8069. [Detail]
SZURMAN, Ivo, M ŠNOKHOUSOVÁ, Miroslav KURSA a Radim KOCICH. Transformation characteristics of selected ternary and quaternary shape memory alloys from systems Ni-Ti-(X); (X=Cu, Co, Mo). Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2010, 63(6), s. 93-97. ISSN 0018-8069. [Detail]
MADAJ, Michal, Kateřina SKOTNICOVÁ, Jaromír DRÁPALA a Radim KOCICH. Determination of convenient conditions of the forming of low-alloyed tungsten and molybdenum single crystals. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2010, 63(6), s. 98-104. ISSN 0018-8069. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a M GOCALOVÁ. Assessment of high-temperature pyrolysis availability and low-temperature plasma during disposal of plastic parts of electric waste. Hutnik: Wiadomości Hutnicze. Warszawa: SIGMA-NOT, 2010, 77(9), s. 481-484. ISSN 1230-3534. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ a Simona JURSOVÁ. Possibilities of black-coal tar and brown-coal tar utilization for production in blast furnace. Hutnik: Wiadomości Hutnicze. SIGMA-NOT, 2010, 77(9), s. 454-456. ISSN 1230-3534. [Detail]
KOCICH, Radim, Miroslav GREGER, Miroslav KURSA, Ivo SZURMAN a Adéla MACHÁČKOVÁ. Twist channel angular pressing (TCAP) as a method for increasing the efficiency of SPD. Materials Science and Engineering. A, Structural Materials : Properties, Microstructure and Processing. Amsterdam: Elsevier Science SA, 2010, 527(23), s. 6386-6392. ISSN 0921-5093. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, P KUBÍČEK a Oldřich VLACH. Computer simulation of diffusion processes with moving interface boundary. Mathematics and computers in simulation. Amstrodam: Elsevier Science, 2010, 80(4), s. 1520-1535. ISSN 0378-4754. [Detail]
JUŘICA, Jan, Monika LOSERTOVÁ a Daniel PETLÁK. The Study of Properties TiAl-Nb Alloys. Mechanika Zeszyty naukowe. Opole: Politechnika Opolska, 2010, 2010(337), s. 11-14. ISSN 1429-6055. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka, Miroslav KURSA a Martin POHLUDKA. Structure characteristics of intermetallic NiAlZr based compound. Mechanika Zeszyty naukowe. Opole: Politechnika Opolska, 2010, 2010(337), s. 49-52. ISSN 1429-6055. [Detail]
POHLUDKA, Martin, Miroslav KURSA a Jitka MALCHARCZIKOVÁ. Directional solidification – the method of structural modification on Ni3Al-B alloys. Mechanika Zeszyty naukowe. Opole: Politechnika Opolska, 2010, 2010(337), s. 53-56. ISSN 1429-6055. [Detail]
ŠTĚPÁN, Petr, Monika LOSERTOVÁ a Daniel PETLÁK. The study of microstructure TiNb based alloys with different heat treatment. Mechanika Zeszyty naukowe. Opole: Politechnika Opolska, 2010, 2010(337), s. 97-100. ISSN 1429-6055. [Detail]