Ostatní

SMETANA, Bedřich, Monika KAWULOKOVÁ, Simona ZLÁ, Aleš KALUP, Silvie ROSYPALOVÁ, Lenka ŘEHÁČKOVÁ, Ondřej MARTINÍK, Petr DOSTÁL, Monika LOSERTOVÁ a Jana DOBROVSKÁ. Comparison of DTA and DSC method related to the heat effects of phase transitions of Fe-alloys in low and high temperature region. Greifswald: Academica Greifswald, 2015. ISBN 978-3-940237-34-7. [Detail]

Kniha nehodnocená

DRÁPALA, Jaromír. Materiály pro elektrotechniku. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3380-4. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina a Miroslav KURSA. Prášková metalurgie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3378-1. [Detail]
KURSA, Miroslav a Ivo SZURMAN. Materiály pro jadernou techniku. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3377-4. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika. Technologie speciálních slitin. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3379-8. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír a Miroslav KURSA. Elektrotechnické materiály. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2570-0. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika. Progresivní materiály. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2575-5. [Detail]