Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

SLÍVA, Aleš, Jaromír DRÁPALA, Silvie BROŽOVÁ, Pavel MACHOVČÁK a Petr JONŠTA. Zařízení pro úpravu kovů sypkého charakteru náchylných ke vzdušné oxidaci, zejména kovů alkalických zemin. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
GREGER, Miroslav, Ladislav KANDER a Miroslav KURSA. Method of production of nano-structural titanium semis for implants. 2013. [Detail]
GREGER, Miroslav, Ladislav KANDER a Miroslav KURSA. Způsob výroby nanostrukturálního titanového polotovaru pro implantáty. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]

Software

MORÁVKOVÁ, Zuzana, Jiří VRBICKÝ a Michal MADAJ. Software pro modelování ternárních systémů slitin. VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
ŽIDLÍK, Pavel, Petr HLAVÁČEK, Jan VALÍČEK a Jan BRUMEK. Software pro topografickou analýzu povrchů po opracování vodním paprskem. VŠB-TUO, SIMD, 2010. [Detail]
ŽIDLÍK, Pavel, Michal ZELEŇÁK, Jan VALÍČEK a Jan BRUMEK. Software pro topografickou analýzu povrchů generovaných laserovým dělením. VŠB-TUO, SIMD, 2010. [Detail]
ŽIDLÍK, Pavel, Veronika SZARKOVÁ, Jan VALÍČEK a Jan BRUMEK. Software pro topografickou analýzu povrchů po procesu válcování. VŠB-TUO, SIMD, 2010. [Detail]
ŽIDLÍK, Pavel, Barbora HALUZÍKOVÁ, Jan VALÍČEK a Jan BRUMEK. Software pro topografickou analýzu povrchů plastů vytvořených vstřikovací metodou. VŠB-TUO, SIMD, 2010. [Detail]