Konference, workshop, výstava - uspořádání

JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Silvie BROŽOVÁ. První pracovní setkání v rámci projektu Využívání alternativních zdrojů energie v česko-polském příhraničí. 2014. [Detail]
ŠTAMBORSKÁ, Michaela, Miroslav KVÍČALA, Tomáš KLIMKO a Eva LACKOVÁ. III. WORKSHOP OF YOUNG RESEARCHERS VŠB-TUO. 2014. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Simona JURSOVÁ a Silvie BROŽOVÁ. Závěrečný seminář – projektu „Přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníků v oblasti energetického využití odpadů s ohledem na ŽP. 2014. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Silvie BROŽOVÁ. 2. pracovní setkání v rámci projektu Využívání alternativních zdrojů energie v česko-polském příhraničí. 2014. [Detail]
ŠTAMBORSKÁ, Michaela, Tomáš KLIMKO, Eva LACKOVÁ, Miroslav KVÍČALA a Dorota MARCIOCHA. WORKSHOP OF YOUNG RESEARCHERS VŠB-TUO. 2013. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie. Nové a recyklované materiály. 2013. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Simona JURSOVÁ a Silvie BROŽOVÁ. Úvodní workshop v rámci projektu Přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníků v oblasti energetického využití odpadu s ohledem na ŽP. 2013. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie. Letní workshop Czestochowa. 2013. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Simona JURSOVÁ a Silvie BROŽOVÁ. Pracovní workshop v rámci projetku Přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníků v oblasti energetického využití odpadů s ohledem na ŽP. 2013. [Detail]
KURSA, Miroslav. Uspořádání konference „Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství". 2010. [Detail]