Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra automatizace a počítačové techniky v průmyslu nabízí moderní a perspektivní bakalářské a magisterské studijní obory

Vážení absolventi, 

dne 10. 3. 2020 v odpoledních hodinách (začátek cca 15,00hod.) se uskoteční workshop "Teorie, praxe a trendy průmyslové automatizaci a řízení systémů" na mistnosti B1.

Těšíme se na hojnou účast.

Kolektiv katedry 638

Katedra je garantem studijních oborů bakalářského studia „Automatizace a počítačová technika v průmyslu“, magisterského studia „Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích“ a doktorského studia „Řízení průmyslových systémů“, zaměřených na využití počítačů a automatizaci technologických procesů. U těchto oborů zajišťuje výuku všech specializovaných předmětů. Pro ostatní studijní obory fakulty zabezpečuje výuku základů práce s počítači, s aplikačními programy i práce v počítačových sítích, a dále základů automatizace metalurgických procesů, základů spolehlivosti a dalších předmětů. Je zřizovatelem a správcem fakultních počítačových učeben.

KYBERSTOČ

Katedra pořádá pravidelně jednou ročně přehlídku prací studentů a studentských týmů středních škol. Prezentovat mohou studenti ze všech ročníků.