Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra nabízí vědeckovýzkumné služby v těchto oblastech:

 • Aplikace moderních metod
 • Řízení průmyslových technologií i výrobních procesů
 • Energetické hospodářství podniků
 • Spolehlivost systémů
 • Spolehlivost technologických zařízení a organizaci jejich údržby
 • Logistické řetězce
 • Využití nových informačních zdrojů v řídicích systémech technologických procesů a na snižování ekologické zátěže prostředí
 • Metody dataminingu pro podporu řízení
 • Digitální zpracování obrazu s orientací na diagnostiku povrchových vad
 • Modelování technologických systémů
 • RFID - Systémy radiofrekvenční identifikace