Katedra zajišťuje výuku zejména v následujících typech studia:

  • v bakalářském studiu program "Ekonomika a řízení průmyslových systémů", obor "Automatizace a počítačová technika v průmyslu" ;
  • v navazujícím magisterském studiu program "Ekonomika a řízení průmyslových systémů", obor "Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích" ;
  • v doktorském studiu program "Řízení průmyslových systémů".

PROČ STUDOVAT AUTOMATIZACI

  • Zvyšující se flexibilita výroby, kdy se požaduje schopnost výrobních úseků reagovat na požadavky spojené s variabilitou konfigurace produktu, s velikostí sérií a s průběžnými modifikacemi a inovacemi produktu;
  • kontinuální růst produktivity, přičemž se požaduje možnost postupného nárůstu výroby ve výrobních úsecích bez větších přírůstků pracovních sil, nebo dokonce s klesajícími počty pracovníků;
  • zlepšování jakosti výrobků, jež se čím dál tím více stává rozhodujícím faktorem při uplatňování produkce na světových trzích;
  • snižování celkových nákladů, ať již investičních nebo provozních.