Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra zajišťuje výuku zejména v následujících typech studia:

  • v bakalářském studiu program "Management kvality a řízení průmyslových systémů", specializace "Počítačové řídicí systémy v průmyslu".
  • v navazujícím magisterském studiu program "Management kvality a řízení průmyslových systémů", specializace "Inteligentní řídicí systémy v průmyslu" ;
  • v doktorském studiu program "Řízení průmyslových systémů".

Bakalářské studium

Informace o studiu, studijní plán a možnost uplatnění.

Navazující magisterské studium

Informace o studiu, studijní plán a možnost uplatnění.

Doktorské studium

Informace o studiu, studijní plán a možnost uplatnění.

PROČ STUDOVAT AUTOMATIZACI

  • Zvyšující se flexibilita výroby, kdy se požaduje schopnost výrobních úseků reagovat na požadavky spojené s variabilitou konfigurace produktu, s velikostí sérií a s průběžnými modifikacemi a inovacemi produktu;
  • kontinuální růst produktivity, přičemž se požaduje možnost postupného nárůstu výroby ve výrobních úsecích bez větších přírůstků pracovních sil, nebo dokonce s klesajícími počty pracovníků;
  • zlepšování jakosti výrobků, jež se čím dál tím více stává rozhodujícím faktorem při uplatňování produkce na světových trzích;
  • snižování celkových nákladů, ať již investičních nebo provozních.