Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Počítačové řídicí systémy v průmyslu

O studijním programu

Absolvent specializace Počítačové řídicí systémy v průmyslu ovládá práci s prostředky řídicí a komunikační techniky včetně počítačových sítí pro identifikaci možností zlepšování a modernizaci průmyslových procesů, jejich monitoring a diagnostiku. Umí vytvářet analyticko-projektovou dokumentaci a tvořit algoritmy a programy pro řízení průmyslových a podnikových procesů. Student získá vyvážené znalosti z oblasti řízení technologických a výrobních procesů, integrovaných počítačových systémů, IT systémů a průmyslových technologií.

Profese

  • Systémový inženýr
  • Inženýr vývojář
  • Výrobní systémový inženýr

Dovednosti

  • Znalost automatizace
  • Programování průmyslových PC
  • Znalost optimalizace procesů
  • Aplikovaná informatika a řízení
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S03
Název specializace česky Počítačové řídicí systémy v průmyslu
Název specializace anglicky Computer Control Systems in Industry
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra automatizace a počítačové techniky v průmyslu
Zodpovědná osoba prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova počítačové sítě
počítačová technika
mikropocesorová technika
průmyslová automatizace
řídicí systémy