Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Řízení průmyslových systémů

O studijním programu

Studijní program vychází ze systémového, integrovaného pojetí řízení průmyslových aktivit a procesů v podmínkách tržní ekonomiky. Jako vyvážené propojení znalostí průmyslové ekonomiky a managementu, pokročilého managementu kvality a inteligentních řídicích systémů se znalostmi technickými a technologickými, je studijní program orientován zejména na výrobní systémy metalurgického, chemického a strojírenského průmyslu.

Profese

 • Vědecko výzkumný pracovník pro řízení procesů

Dovednosti

 • Programování průmyslových PLC aplikací
 • Základy spektrálních analýz
 • Navrhování napájecích zdrojů lineárních
 • Postupy a metody plánování kvality
 • Znalost strojírenských technologií
 • Znalost metalurgických pochodů při výrobě kovů
 • Hodnocení výrobních i předvýrobních procesů
 • Řízení změn
 • Programování robotů
 • SW 3D/CAD
 • Řízení kvality výroby
 • Základy obchodního práva
 • Podniková ekonomika
 • Znalost analýzy dat
 • Znalost sledování a vyhodnocování kvality
 • Znalost řízení údržby
 • Měření elektrických i neelektrických veličin
 • Asynchronní generátory
 • Znalost systému jakosti ČSN EN ISO 9001
 • Návrh PCB
 • Projektování výrobních systémů
 • Postupy zavádění produktu do sériové výroby
 • Příprava výroby
 • Znalost optimalizace procesů
 • Navrhování napájecích zdrojů spínavých
 • Kontrola kvality
 • C++
 • Daňová soustava ČR
 • Metody řízení
 • Finanční nástroje
 • Znalost systému kvality IFS
 • Matematické metody a analýzy
 • Projektové řízení
 • Základy mzdové legislativy
 • Řízení výrobních a předvýrobních procesů
 • Znalost metod a technik řízení
 • Nedestruktivních zkoušky - ultrazvuk
 • Znalost základů podnikové ekonomiky
 • Znalost teorie systémů údržby
 • Průmyslová automatizace
 • Rozpočtářství
 • Zákon o účetnictví
 • ERP systém
 • Průmyslová logistika
 • Lidský faktor v managementu kvality
 • Prokazovaní shody výrobků
 • Průmyslové inženýrství
 • Znalost základů marketingových činností
 • Znalost technologických procesů
 • SW Matlab
 • Řízení organizace
 • Skladové hospodářství
 • Znalost bateriových systémů
 • Zákon o DPH
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • C#
 • Finanční výkaznictví
 • 2D konstrukčními programy
 • Kalibrace a verifikce senzorů
 • Systémy managementu kvality
 • Znalost metod zlepšování procesů
 • Metody a nástroje managementu kvality
 • Integrované systémy managementu
 • Manažerské znalosti
 • Počítačová podpora managementu kvality
 • Účetnictví
 • Znalost automatizace
 • Programování průmyslových PC
 • Návrh analogových elektronických obvodů a jejich simulace (PSpice)
 • Řízení kvality
 • Nízké napětí
 • Znalost metod zpracovávání signálu
 • Znalost metodologie průmyslového managementu
 • Základy pracovněprávní legislativy
 • Marketing
 • Statistické metody
 • Programovací jazyk Python
 • AD/DA převodníky
 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Organizace a řízení výroby
 • Statistické metody managementu kvality
 • Zákon o dani z příjmů
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0413D270002
Název programu česky Řízení průmyslových systémů
Název programu anglicky Management of Industrial Systems
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra automatizace a počítačové techniky v průmyslu
Garant prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova automatizace a řízení
ekonomika a management
informační systémy
management kvality
průmysl