Kód Název
638-3027 Aplikace inteligentního řízení
638-2009 Aplikovaná elektronika
638-2026 Aplikovaná elektronika
638-3008 Aplikovaná informatika a řízení
638-3016 Aplikovaná informatika a řízení
638-2010 Automatické řízení I
638-2016 Automatické řízení II
638-0911 Automatizace agregátů metalurgické výroby
638-0932 Automatizace agregátů průmyslové výroby
638-2020 Automatizace průmyslových systémů
638-2017 Automatizace technologických procesů
638-2011 Bakalářský seminář I
638-2018 Bakalářský seminář II
638-3020 Diplomové praktikum
638-3009 Diplomový seminář I
638-3021 Diplomový seminář I
638-3013 Diplomový seminář II
638-3022 Diplomový seminář II
638-0904 Distribuované řídicí systémy
638-0905 Identifikace a modelování
638-2012 Identifikace systémů
638-3018 Informační a komunikační technologie
638-3015 Matematické metody počítačového zpracování dat
638-3001 Matematické prostředky informatiky
638-2022 Metody popisu systémů
638-3010 Metody umělé inteligence
638-2027 Mikroprocesorové řízení
638-3002 Modelování a simulace
638-3019 Modelování logistických systémů
638-0909 Modelování metalurgických procesů
638-0929 Modelování průmyslových procesů
638-3011 Modelování řídicích a logistických systémů
638-3017 Moderní komunikační technologie
638-0931 Moderní komunikační technologie v průmyslu
638-0933 Moderní komunikační technologie v průmyslu
638-2030 Moderní metody řízení procesů
638-3028 Moderní trendy v průmyslové automatizaci
638-2004 Oborová praxe
638-0908 Optimalizace
638-3026 Optimální řízení procesů
638-2002 Počítačová grafika a zpracování dat
638-2001 Počítačová technika I
638-2003 Počítačová technika II
638-2024 Počítačová technika II
638-3023 Počítačové řízení
638-2005 Počítačové sítě
638-2025 Počítačové sítě
638-3005 Počítačové systémy
638-3012 Programování informačních systémů
638-2006 Programování řídicích systémů
638-2013 Programovatelné logické automaty I
638-3003 Programovatelné logické automaty II
638-3006 Projektování informačních systémů
638-2019 Projektování řídicích systémů
638-2007 Prvky řídicích systémů
638-0910 Řízení metalurgických procesů
638-0930 Řízení průmyslových procesů
638-2023 Senzory a řízení technologických procesů
638-0906 Softwarové inženýrství
638-2014 Spolehlivost a diagnostika
638-0907 Systémová analýza
638-3014 Systémy řízení v průmyslu
638-3025 Systémy řízení v průmyslu
638-0903 Technické prostředky automatizace
638-2015 Technické prostředky řídicích systémů
638-0901 Teorie automatického řízení
638-3007 Teorie optimálního řízení
638-2028 Teorie řízení technologických procesů I
638-2029 Teorie řízení technologických procesů II
638-0902 Teorie spolehlivosti a technická diagnostika
638-2008 Teorie systémů
638-3004 Tvorba databázových aplikací
638-2021 Základy automatizace a robotizace