Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na aplikaci moderních metod řízení a dalších nových poznatků v řídicích systémech průmyslových procesů, zejména pak na řízení průmyslových technologií i výrobních procesů, energetického hospodářství podniků, spolehlivost systémů, spolehlivost technologických zařízení a organizaci jejich údržby, spolehlivost logistických řetězců, využití nových informačních zdrojů v řídicích systémech technologických procesů a na snižování ekologické zátěže prostředí. Realizuje se zejména v řešení tuzemských i zahraničních grantů i ve spolupráci s významnými průmyslovými podniky.