Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Využití moderních prostředků automatizace pro řízení neprůmyslových systémů
Kód
SP2012/32
Předmět výzkumu
Obor automatizace technologických procesů dnes představuje komplexní použití řídicích systémů a dalších komponent automatizační techniky při zásadním požadavku zajistit vysoký stupeň provozuschopnosti a bezpečnosti řízeného technologického zařízení. Celkový výsledek je potom dán jak použitými technickými a programovými prostředky, tak zejména kvalitou inženýrských činností založených na příslušných znalostech a zkušenostech. Vlastní řízení nepřetržitě provozovaných technologických procesů bude směřovat ke stále širšímu využívání inteligentních čidel a akčních členů. S rostoucí složitostí celé soustavy řízení bude stále větší úlohu hrát diagnostika jak vlastního řídicího systému, tak především řízených soustav. Využívány budou stále komfortnější a komplexnější nástroje pro podporu projektování a údržby po celou dobu provozního života řídicího systému. Předmětem výzkumu v rámci předkládaného návrhu projektu je návrh možností využití výše uvedených moderních prostředků automatizační a regulační techniky pro řízení neprůmyslových systémů.
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam