Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj vybraných diagnostických metod materiálového inženýrství
Kód
SP2014/53
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu v rámci předkládaného návrhu projektu je vývoj vybraných diagnostických metod materiálového inženýrství s automatizovaným sběrem a vyhodnocováním dat. Cílem projektu je návrh a ověření vybraných diagnostických metod materiálového inženýrství s automatizovaným sběrem a vyhodnocováním dat. V návaznosti na předcházející projekt SP 2013/29 bude řešena problematika aplikace umělých neuronových sítí v materiálové diagnostice. Tato metodika zpracování dat bude aplikována na hodnocení a predikci vlastností u polymérů a kompozitních materiálů. Další metody se týkají bezkontaktního měření tepelných parametrů pevných látek (cp, α, k) z křivek chladnutí materiálů a automatického měření elektrických materiálových parametrů (ε´, ε´´, tg ) pro různé typy nízkovodivých materiálů.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam