Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inteligentní sběr technologických dat jejich vizualizace a třídění
Kód
SP2018/65
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu v rámci předkládaného projektu Inteligentní sběr technologických dat jejich vizualizace a třídění bude návrh měřicích řetězců pro sběr heterogenních technologických informací s využitím moderních inteligentních komunikačních prostředků. V rámci projektu předpokládáme tvorbu různých prototypových řešení sběru dat, které budou ověřovány jak v laboratorním tak v průmyslovém prostředí. U jednotlivých prototypových řešení bude hodnocena efektivnost, spolehlivost a bezpečnost sběru dat. Paralelně se sběrem dat bude řešena problematika uchovávání naměřených technologických dat. K tomuto účelu budou testovány různé softwarové prostředky. Na těchto prostředcích budou testovány různé třídící algoritmy s využitím progresivních metod data miningu. Závěrečná fáze navrhovaného projektu bude zaměřena na způsoby vhodné vizualizace získaných a syntetizovaných technologických informací pro podporu rozhodování při operativním řízení a výrobním rozvrhování procesu. Ve všech výše uvedených fázích projektu budou užity principy konceptu Industry 4.0 a prostředky a nástroje založené na přístupu Internet of Thing a Smart Factory.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam