Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
SOUSTAVA DIDAKTICKÝCH MODELŮ PRO VÝUKU ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMU LOGO!
Kód
IRP/2018/205
Předmět výzkumu
Předmětem řešení je návrh a realizace soustavy didaktických modelů pro monitorování a řízení pomocí logických automatů Siemens LOGO! 8. Modely budou představovat fyzikální procesy s prostředky pro monitorování veličin významných pro řízení daného procesu, tzn. měření jak analogových tak digitálních veličin a jejich předzpracování pro vizualizaci a řízení. Vizualizace a řízení bude realizována přímo systémem LOGO! 8 pomocí Web serveru. Systém LOGO! 8 umožňuje zjednodušené programování a podporu komunikace po Ethernetu na všech základních modulech, vzdáleného ovládání a monitorování pomocí integrovaného webového serveru a nového GSM komunikačního modulu CMR2020. Projekt plně koresponduje se Strategickým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti a spadá svou charakteristikou a zaměřením do Každoročního plánu realizace strategického záměru.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Řešitel
Zpět na seznam