Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
METODY ZPRACOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH OBRAZŮ
Kód
IRP/2019/27
Předmět výzkumu
Náplní projektu je vytvoření instrumentace pro vyváření digitálních obrazů průmyslových objektů a laboratorního pracoviště pro zpracovávání a identifikaci objektu na vyšetřovaných obrazech. Náplň projektů vychází ze současných potřeb průmyslové praxe, kde se modernizují průmyslové procesy s eliminací lidského faktoru a je vyžadována pokročilá identifikace průmyslových objektů, rovněž je problematika podporována filosofii konceptu Industry 4.0. Metody digitálního zpracování obrazu budou realizovány v prostředí programu MATLAB za pomocí pokročilých metod umělé inteligence, které mohou být základem pro aplikaci pro průmyslové nasazení. Příkladem možných takovýchto aplikací je identifikace čísel předvalků na válcovnách, diagnostika povrchových vad, kontrola osazení desek plošných spojů, kontrola geometrických rozměrů výrobků. Projekt souvisí s řešení disertačních prací na katedře. Instrumentaci a laboratorní pracoviště bude možno rovněž využít v rámci specializovaných předmětů katedry Automatizace a počítačové techniky v metalurgii (Aplikovaná informatika, Metody umělé inteligence). Projekt plně koresponduje se Strategickým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti a spadá svou charakteristikou a zaměřením do Každoročního plánu realizace strategického záměru.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Řešitel
Zpět na seznam