Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024458 Vývoj testovacího a aplikačního zařízení přístrojů HMI 2021 2023
FR-TI1/319 Vývoj nových progresivních nástrojů a systémů podpory řízení spolehlivosti primárního chlazení na bramovém zařízení plynulého odlévání oceli pro zvyšování kvality náročných plochých výrobků 2009 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2021/23 Využití nástrojů průmyslového internetu věcí v průmyslových procesech 2021 2021
HS6382001 SOS electronic s.r.o., Fr 2020 2020
SP2020/18 Řízení autonomních a robotických systémů v průmyslu 2020 2020
IRP/2019/27 METODY ZPRACOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH OBRAZŮ 2019 2019
SP2019/17 Řízení a optimalizace osvětlení v průmyslových procesech 2019 2019
IRP/2018/205 SOUSTAVA DIDAKTICKÝCH MODELŮ PRO VÝUKU ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMU LOGO! 2018 2018
SP2018/65 Inteligentní sběr technologických dat jejich vizualizace a třídění 2018 2018
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004862 Výzkum a vývoj SW pro digitalizaci procesů ve firmě 2017 2019
SP2017/38 Pokročilé využití neuronových sítí pro řízení a diagnostiku procesů 2017 2017
HS6381601 ArcelorMittal Ostrava,Špička,3581 2016 2016
SP2016/86 Vývoj simulačních modelů pro podporu řízení v oblasti průmyslových materiálů a technologii 2016 2016
SP2015/67 Využití prvků umělé inteligence pro vývoj vybraných diagnostických metod materiálového inženýrství 2015 2015
SP2014/53 Vývoj vybraných diagnostických metod materiálového inženýrství 2014 2014
SP2013/29 Využití umělých neuronových sítí pro predikci výskytu vnitřních necelistvostí ve vývalcích z Cr-Mo ocelí a k predikci elektrických a optických vlastností skel založených na bázi Sb2O3. 2013 2013
SP2012/32 Využití moderních prostředků automatizace pro řízení neprůmyslových systémů 2012 2012
HS638101 Ústav aplik.mechaniky, Prof.Vrožina 2011 2011
HS638102 ČVUT, David, 5163 2011 2011
SP2011/50 Využití prostředků umělé inteligence pro predikci rychlosti atmosférické koroze. 2011 2011
HS638001 Sochorová válcovna, Vrožina, 1258 2010 2010
SP/2010162 Aplikace prvků umělé inteligence v procesu pyrolýzy 2010 2010

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
00865/2017/ŠMS Soutěž pro studenty středních škol KYBER STOČ 2017 2017 2017

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/50 Prostředky SMART factory v systémech řízení a digitalizace procesů 2021 2021
RPP2020/136 Možnosti modifikace průmyslových robotů ABB 2020 2020
RPP2017/159 VYUŽITÍ MIKROPROCESOROVÝCH SYSTÉMŮ PRO ŘÍZENÍ DIDAKTICKÉHO MODELU 2017 2017
RPP2017/160 REVERZAČNÍ TEPLOTNÍ MODEL S ŘÍZENÍM 2017 2017
RPP2016/69 Pokročilá diagnostika modelu dynamické soustavy 2016 2016
RPP2016/70 Mobilní dálkové měření kvality ovzduší s bezdrátovou vizualizací 2016 2016
FRVS2015/115 Nedestruktivní technická diagnostika povrchu technických systémů 2015 2015
FRVS2015/74 Lokalizačně komunikační zařízení pro heterogenní průmyslová prostředí 2015 2015