Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

MŠMT - Inter-Inform

"Národní kontaktní centrum pro emise z nespalovacích procesů v dopravě"

2019-2022


Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Projekt je zaměřen na vytvoření "Národního kontaktního centra pro emise z nespalovacích procesů v dopravě" - CENEP.

Hlavním cílem je koordinace vědecko-výzkumných aktivit v návaznosti na budování a prohlubování kontaktů a mezinárodní spolupráce v rámci ERA.

Centrum CENEP zajisťuje vytvoření podmínek pro navázání nových a prohloubení stávajících mezinárodních kontaktů v oblasti frikčních materiálů pro automobilový průmysl s ohledem na jejich emise a ekologickou šetrnost. Aktivity centra umožňují zapojení českých odborných pracovišť v přípravě a podávání mezinárodních vědecko-výzkumných (VaV) projektů. Tyto aktivity v budoucnu přispějí k navýšení prostředků určených na řešení VaV projektů v oblasti vývoje ekologicky šetrných frikčních materiálů pro automobilový průmysl a k lepšímu využití potenciálu českých VaV kapacit ve výše uvedeném oboru. Další neméně důležitou aktivitou centra je poskytování odborných konzultací, organizace workshopů a vyhledávání dalších potenciálních partnerů.

Vytvořené centrum zajišťuje šíření informací o existenci projektových výzev vhodných pro danou oblast VaV, pravidel účasti v těchto výzvách a také bude poskytovat dodatečné konzultační služby ve vazbě na účast českých subjektů v mezinárodních projektech.

Centrum rovněž poskytuje konzultační činnost pro zahraniční VaV pracovníky z daného oboru ve vztahu k možnostem jejich působení na tuzemských VaV institucích.

Hlavní směry centra CENEP:

  1. generování kvalitních výstupů VaV v oblasti hodnocení emisí z nespalovacích procesů a ekologicky šetrných frikčních materiálů pro automobilový průmysl,
  2. akcelerace inovací,
  3. internacionalizaci daného oboru v ČR.