Skip to main content
Skip header

Biomechanická laboratoř je interdisciplinární vědecko-výzkumné a vývojové pracoviště v oblasti zdravotnických prostředků. Své aktivity realizuje v úzké součinnosti s Traumatologickým centrem Fakultní nemocnice Ostrava, s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, se společností MEDIN, a.s. a Ortopedickou protetikou Frýdek-Místek.

Hlavní aktivity jsou orientovány na optimalizaci postupů osteosyntéz, rehabilitace a rekonvalescence pacienta a na vývoj zdravotnických prostředků.

Vyvíjené zdravotnické prostředky (zevní/vnitřní fixace, rehabilitační/kompenzační pomůcky) jsou podrobeny konstrukčnímu prototypovému návrhu, návrhu materiálu, simulacím kombinovaných účinků zatížení v definovaných podmínkách s následnou tvorbou testovací metodiky ověřování bezpečnosti těchto zdravotnických prostředků.

Laboratoř zajišťuje kvalifikované technické zázemí chirurgických a rehabilitačních center, protetických laboratoří a dalších pracovišť.

Výzkum a vývoj v oblasti implantátů a rehabilitačních pomůcek

  • Tvorba přesného 3D modelu anatomie pacienta z lékařských dat formátu DICOM.
  • Přesné měření ve 2D a 3D prostředí.
  • Design implantátu na míru pacientovi.
  • Optimalizace operačních postupů.
  • Příprava MESH pro FEM analýzu.
  • Export 3D modelů v STL formátu pro aditivní výrobu.

Spolupráce

AquaKlim, s.r.o. - Sanatoria Klimkovice

Biomedical Engineering, s.r.o.

FNO - Klinika úrazové chirurgie

Rehabilitační ústav Hrabyně

Ostravská univerzita - Lékařská fakulta

Technická Univerzita Košice - Katedra biomedicínského inžinierstva a merania