Skip to main content
Skip header

Dne 16. května 2016 se uskutečnilo na půdě Hubei University of Technology v čínském Wuhanu slavnostní setkání, na kterém byla podepsána smlouva o řešení schváleného čínského mezinárodního vědecko-výzkumného projektu zaměřeného na podporu výměny zahraničních talentovaných studentů pod názvem The 100 - Talent Programme of Hubei Province, China. Smlouvu o řešení projektu podepsali ředitel Centra pokročilých a inovačních technologií (CPIT) Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., a viceprezident Hubei University of Technology (HBUT) Prof. Lee Dongsheng.

Na základě této smlouvy se bude tým CPIT ve spolupráci s Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství a spolu s vědecko-výzkumnými pracovníky HBUT podílet na řešení pětiletého mezinárodního výzkumného projektu, který bude ukončen v roce 2021. Plánovaný objem finančních nákladů na řešení projektu je 1,6 mil. RMB, tedy přibližně 5,8 mil. Kč. Hlavním záměrem projektu je, kromě řešení odborné náplně orientované na studium degradačních procesů materiálů a konstrukcí, vytvořit mezinárodní vědecko-výzkumný tým, podpořit vzájemné výměny studentů magisterského a doktorského studia mezi oběma univerzitami a vybudovat platformu česko-čínského centra (Czech-Chinese Centre). Vybudováním centra se posílí mezinárodní spolupráce v oblastech vědy a výzkumu, vzdělávání a společensko-kulturních aktivit. Centrum bude také příležitostí k navázání spolupráce průmyslových podniků obou regionů Hubei Province a Moravskoslezského kraje. V letošním roce se plánuje v rámci tohoto projektu přijmout na Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství čtyři doktorandy z Hubei University of Technology a v následujícím školním roce dalších šest doktorandů.

Celkový projekt je nejen vynikající příležitostí k výměně odborných vědecko-výzkumných zkušeností, ale prostřednictvím mezinárodních aktivit se prohloubí vzájemné společensko-kulturní vztahy. Řešení projektu v multikulturním prostředí bude podněcovat i rozdílné pohledy na odbornou řešenou problematiku se synergickými efekty ve výsledku řešení.

PDF