Semináře HELLA AUTOTECHNIK

Semináře HELLA AUTOTECHNIK
V průběhu zimního semestru probíhaly na Fakultě materiálově-technologické odborné přednášky a workshopy pro studenty oboru Management kvality.

V průběhu zimního semestru Katedra managementu kvality FMT VŠB-TU Ostrava ve spolupráci se společností HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. zorganizovala sérii 14 přednášek a workshopů zaměřených na pokročilé přístupy k managementu kvality uplatňované u dodavatelů automobilového průmyslu. Studenti pátého ročníku oboru Management kvality se dozvěděli o praktických zkušenostech s aplikací těchto přístupů v podmínkách společnosti zabývající se vývojem a výrobou světelné techniky pro automobilový průmysl a v praktických cvičeních a workshopech si vyzkoušeli některé nástroje a metody plánování a řízení kvality v praxi. Přednášky a workshopy zajišťovali specialisté oddělení vývojové kvality společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., mezi nimiž bylo i několik absolventů oboru Management kvality na Fakultě materiálově-technologické VŠB-TU Ostrava.

Vloženo: 20. 12. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět