Soutěž pro diplomanty Fakulty materiálově-technologické

Soutěž pro diplomanty Fakulty materiálově-technologické
Česká hutnická společnost ve spolupráci s vedením TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. vypisuje soutěž o nejlepší diplomovou práci

Cíle soutěže

  • Motivace diplomantů FMT při tvorbě závěrečných prací.
  • Podpora zájmu mladých lidí z oblasti Jablunkovska, Třinecka a Těšínska o studium technických oborů na FMT.

Podmínky účasti v soutěži

  • Do soutěže mohou být přihlášeny diplomové práce vypracované na FMT VŠB-TUO, které budou obhájeny v roce 2019.
  • Práce mohou být přihlášeny na základě doporučení státnicové zkušební komise.
  • Přihláška bude obsahovat stručnou charakteristiku diplomové práce a jeden svázaný výtisk vlastní diplomové práce a bude doručena vedoucímu katedry metalurgie a slévárenství (kat. 618) - prof. Ing. Karel Michalek, CSc. do 7. 6. 2019.

Hlavní kritéria pro hodnocení prací

  • Odborná úroveň práce.
  • Přínos práce a možnosti praktického využití získaných výsledků.
  • Způsob vypracování, estetická úroveň.

Komise pro vyhodnocení soutěže

  • Vyhodnocení výsledků provádí a o přidělení cen rozhoduje předsednictvo ČHS a odbor Personální práce a odměňování Třineckých železáren, a.s.

 

Odměna autorům tří nejlépe hodnocených prací ve výši 5000,- Kč!!!

 

Tak neváhejte a zapojte se i vy!

Vloženo: 12. 3. 2019
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět