Zaměstnanci katedry fyzikální chemie a teorie technologických procesů na odborném semináři

Zaměstnanci katedry fyzikální chemie a teorie technologických procesů na odborném semináři
Ve dnech 15. - 16. 4. 2019 se naši zaměstnanci zúčastnili mezinárodního setkání v rámci odborného semináře v Leobenu.

Bedřich Smetana, Vlastimil Novák a Ľubomíra Drozdová (katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů) se ve dnech 15. – 16. 4. 2019 na základě pozvání zúčastnili semináře uživatelů SW Thermo-Calc. Ten se konal v Leobenu (Rakousko) a účastníci se na něj sjeli z celé Evropy.

SW Thermo-Calc je termodynamický SW na výpočet fázových diagramů, entalpie, tepelných kapacit a dalších vlastností systémů (u nás využívaných zejména u systémů na bázi Fe.

Vloženo: 5. 5. 2019
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět