Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studenti se zapojili do projektu, který finančně podpořila společnost OZO Ostrava

Nový život starým věcem aneb Pro Ostravu bez odpadu - tak zněla tematická výzva pro rok 2019...

Studenti studijního programu Materiálové technologie a recyklace Fakulty materiálově-technologické spolupracují na projektu Alternativní možnosti recyklace elektroodpadu jako náhrada primárních přírodních zdrojů, který finančně podpořila společnost OZO Ostrava v rámci Tematické výzvy 2019: „Nový život starým věcem aneb Pro Ostravu bez odpadu".

V rámci tohoto projektu studenti recyklovali elektroodpad. Mobilní telefony jsou zdrojem několika ekonomicky a hospodářsky významných kovů jako jsou např. Fe, Al, Cu, ale i ušlechtilých kovů např. Au, Ag, Pt. Každý spotřebitel v dnešní době vyprodukuje průměrně 16 kilogramů tohoto odpadu ročně, což v celé Evropě znamená 6 miliónů tun ročně. Jedná se o značné plýtvání se zdroji surovin a také o vážnou hrozbu pro životní prostředí. V rámci projektu se studenti pokusili získat hydrometalurgickou metodou z mobilních telefonů kovové produkty, které pak byly využity jako druhotná surovina a tím mohli částečně nahradit primární přírodní zdroje.

Vloženo: 11. 12. 2019
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět