Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 4. 2020!

Vzkaz děkanky Fakulty materiálově-technologické

Vzkaz Jany Dobrovské, děkanky FMT, všem studentům

Vážené studentky, vážení studenti,
dovoluji si vás oslovit v této komplikované situaci jménem vedení Fakulty materiálově-technologické. Doufám, že jste vy i lidé ve vašem okolí v pořádku a že tyto chvíle trávíte se svými rodinami či blízkými.

Jsem si vědoma toho, že nastala nelehká doba jak pro nás, zaměstnance FMT, tak zejména pro vás – naše studenty. Mnozí z vás mohou prožívat strach, obavy, nejistotu – nejen s ohledem na své zdraví a bezpečnost, ale rovněž i záležitosti spojené se studijními povinnostmi.

Chápu především složitou situaci studentů závěrečných ročníků bakalářského i navazujícího magisterského studia, které na konci semestru čekají státní závěrečné zkoušky. V současné době pracujeme na plánování postupu chodu výuky a náležitostí s tímto spojenými v období následujících měsíců.

Ráda bych, abyste věděli, že uděláme vše pro to, aby se vás současná situace a komplikace s ní související dotkla co nejméně. Budeme se snažit zajistit takové podmínky, abyste mohli řádně dokončit vaše studijní povinnosti bez potíží.

Buďte v tyto chvíle oporou svým blízkým, a pokud je to ve vašich silách a máte možnost, pomáhejte svému okolí. Vždy však v první řadě dbejte na vlastní bezpečnost.

Současný stav prosím využijte i k intenzivnímu studiu a plnění studijních povinností, které jste schopni zajistit v domácích podmínkách. Tímto nám můžete pomoci při řešení nastalé situace, která je, jak už jsem zmínila, složitá pro nás všechny.

Věřím, že společnými silami vše zvládneme. Jsme přece tým z FMT a táhneme za jeden provaz.

Opatrujte se a nezapomínejte, že jsme tady pro vás.

 

Jana Dobrovská

děkanka Fakulty materiálově-technologické

Vloženo: 20. 3. 2020
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět