Nabídka staží a stipendii, koordinátor fakulty FMT

Studenti, akademičtí pracovníci a zaměstnanci FMT mohou využívat mobilitní programy, které VŠB-TUO nabízí.

Základní informace jsou zde:

Kontaktní osoba na FMT (Fakultní koordinátor) 

doc. Ing. Andrea Samolejova, Ph.D.

e-mail: andrea.samolejova@vsb.cz , mobility.fmt@vsb.cz 

tel. +420 59 732 5531.

Program Erasmus+

Tento program mohou využít studenti a akademičtí pracovníci. Doba trvání programu je AR2014/2015 až 2020/2021)

Erasmus+ pro studentyy - http://www.vsb.cz/mobility/cs/erasmus-plus/pro-studenty/

Letní školy pro studenty - http://www.vsb.cz/mobility/cs/letni-skoly/

Erasmus+ pro zaměstnance - http://www.vsb.cz/mobility/cs/erasmus-plus/pro-zamestnance/

Seznam smluv -  http://www.vsb.cz/mobility/cs/seznam-smluv/

Stipendium MŠMT

Tento program využívají pouze studenti. Doba trvání programu není určena.

Základní informace - http://www.vsb.cz/mobility/cs/stipendium/

Ostatní

Aktuální nabídka stáží a stipendií - http://www.vsb.cz/info/?&categoryId=61&lang=cs

Další nabídky stáží - http://www.vsb.cz/mobility/cs/dalsi-nabidky-stazi-a-stipendii/

Erasmus student network (ESN) -  http://esnvsb.cz/