Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dávno pryč jsou doby, kdy jste s přihláškou na vysokou školu museli stát frontu na poště. Dnes vyřídíte vše on-line, a to klidně z pohodlí vašeho domova. Pro případ, že by vám ale přece jen něco nebylo úplně jasné, jsme pro vás níže nachystali všechny informace k podání elektronické přihlášky. Máte tak vše pěkně na jednom místě. Jak tedy postupovat, když…

...jsem maturant

Do 12. 9. 2021 si vyberte svůj studijní program a vyplňte elektronickou přihlášku, do které vložíte pouze hodnotu aritmetického průměru z výsledků na konci předposledního ročníku střední školy (další výsledky nejsou potřeba) a sken výročního vysvědčení za předposlední ročník střední školy.

Zaplaťte poplatek za přijímací řízení ve výši 500 Kč.

Do 12. 9. 2021 vložte do elektronické přihlášky formou přílohy sken maturitního vysvědčení. Pokud jste uchazeč z ČR, pokračujte rovnou na bod 5.

Uchazeči ze zahraničí do el. přihlášky vloží doklad o splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud bylo dosaženo v zahraničí (netýká se rovnocenných dokladů, např. ze SR) a doklad o maturitní zkoušce z českého nebo slovenského jazyka nebo certifikát prokazující znalost ČJ na úrovni B1.

Na základě aritmetického průměru výsledků na konci předposledního ročníku SŠ udělíme uchazečům body a sestavíme jejich pořadí. Přijati budou uchazeči od nejvyšší bodové hodnoty do naplnění maximálního počtu přijímaných studentů v daném programu.

 

15. 9. 2021 zasedne přijímací komise a do 30 dnů Vám zašleme výsledky přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí Vám bude na základě vašeho souhlasu zasláno prostřednictvím systému Elektronické přihlášky, v případě neudělení souhlasu poštou. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí poštou.

Zápis ke studiu se uskuteční výhradně elektronickou formou po doručení Rozhodnutí o přijetí. Informace budou přijatým uchazečům včas sděleny na webu.

...jsem bakalář

Do 12. 9. 2021 si vyberte svůj studijní program a vyplňte elektronickou přihlášku, do které vložíte pouze hodnotu aritmetického průměru z výsledků od prvního do předposledního semestru předchozího vysokoškolského studia. Pokud jste studentem FMT, VŠB-TUO, nemusíte vkládat nic.

Do el. přihlášky vložte přílohu - naskenovaný přehled výsledků od prvního do předposledního semestru předchozího vysokoškolského studia (nemusí být potvrzen studijním oddělením). Studenti FMT, kteří ukončí studium v roce 2021 nevkládají nic.

Zaplaťte poplatek za přijímací řízení ve výši 500 Kč

Do 12. 9. 2021 vložte do elektronické přihlášky formou přílohy sken diplomu vysokoškolského vzdělání. Pokud jste uchazeč z ČR, pokračujte rovnou na bod 6.

Uchazeči ze zahraničí do el. přihlášky vloží doklad o splnění podmínky řádného ukončení studia v kterémkoliv typu VŠ studijního programu (netýká se rovnocenných dokladů, např. ze SR) a doklad o maturitní zkoušce z českého nebo slovenského jazyka nebo certifikát prokazující znalost ČJ na úrovni B1.

Na základě aritmetického průměru výsledků od prvního do předposledního semestru předchozího VŠ studia udělíme uchazečům body a sestavíme jejich pořadí. Přijati budou uchazeči od nejvyšší bodové hodnoty do naplnění maximálního počtu přijímaných studentů v daném programu.

15. 9. 2021 zasedne přijímací komise a do 30 dnů Vám zašleme výsledky přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí Vám bude na základě vašeho souhlasu zasláno prostřednictvím systému Elektronické přihlášky, v případě neudělení souhlasu poštou. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí poštou.

Zápis ke studiu se uskuteční výhradně elektronickou formou po doručení Rozhodnutí o přijetí. Informace budou přijatým uchazečům včas sděleny na webu.