Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta materiálově-technologická

Termín Název Poznámka
18.08.2021 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2021 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2021 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2021 Začátek akademického roku
13.09.2021 Začátek výuky v zimním semestru
27.09.2021 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
27.09.2021 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
27.09.2021 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
12.10.2021 Kariéra PLUS
11.11.2021 Slavnostní vědecká rada
22.11.2021 - 06.02.2022 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
29.11.2021 - 19.12.2021 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
30.11.2021 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
30.11.2021 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
18.12.2021 Konec výuky v zimním semestru
19.12.2021 - 02.01.2022 Vánoční prázdniny
03.01.2022 - 05.02.2022 Zkouškové období zimního semestru
07.02.2022 - 07.02.2022 (23:59) Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
07.02.2022 Začátek výuky v letním semestru
07.02.2022 - 11.02.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
21.02.2022 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
21.02.2022 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
21.02.2022 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
24.03.2022 Slavnostní vědecká rada
05.04.2022 Kariéra PLUS
08.04.2022 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky 8.4.2022 - magisterské studium; 15.4.2022 - bakalářské studium
11.04.2022 - 20.05.2022 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky 11.4. - 13.5. 2022 magisterské studium; 18.4. - 20.5. 2022 bakalářské studium
27.04.2022 Sportovní den
29.04.2022 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
06.05.2022 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
13.05.2022 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 13.5.2022 - magisterské studium; 20.5.2022 - bakalářské studium
13.05.2022 - 27.05.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 13.5.2022 - 20.5.2022 magisterské studium; 20.5 - 27.5. 2022 bakalářské studium
14.05.2022 Konec výuky v letním semestru
16.05.2022 - 02.07.2022 Zkouškové období letního semestru
16.05.2022 - 19.06.2022 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
23.05.2022 - 03.07.2022 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
30.05.2022 - 10.06.2022 Státní závěrečné zkoušky 30.5. - 3.6.2022 - magisterské SZZ; 6.6.- 10.6.2022 - bakalářské SZZ
21.06.2022 Poslední den promoce na fakultě - N - Ing. studium
21.06.2022 - 22.06.2022 Období promocí
22.06.2022 Poslední den promoce na fakultě - Bc. studium
03.07.2022 - 31.08.2022 Období letních prázdnin
11.07.2022 - 11.07.2022 Kontrola studia po akademickém roce
11.07.2022 - 17.07.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2022 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2022 Konec akademického roku
05.09.2022 - 09.09.2022 Státní závěrečná zkouška – opravný termín