Počítačové řídicí systémy v průmyslu

Informace pro uchazeče

Absolvent ovládá práci s prostředky řídicí a komunikační techniky včetně počítačových sítí pro identifikaci možností zlepšování a modernizaci průmyslových procesů, jejich monitoring a diagnostiku, vytváření analyticko-projektové dokumentace a tvorbu algoritmů a programů pro řízení průmyslových a podnikových procesů. Cílem je vychovat odborníky pro oblast automatizace a kybernetiky a jejich aplikaci v průmyslových odvětvích. Student získá vyvážené znalosti z oblasti řízení technologických a výrobních procesů, integrovaných počítačových systémů, IT systémů a průmyslových technologií.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S03
Název česky Počítačové řídicí systémy v průmyslu
Název anglicky Computer Control Systems in Industry
Standardní délka studia 3 roky
Garant doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Klíčová slova mikropocesorová technika
průmyslová automatizace
počítačová technika
řídicí systémy
počítačové sítě

Počítačové řídicí systémy v průmyslu

Informace pro uchazeče

Absolvent ovládá práci s prostředky řídicí a komunikační techniky včetně počítačových sítí pro identifikaci možností zlepšování a modernizaci průmyslových procesů, jejich monitoring a diagnostiku, vytváření analyticko-projektové dokumentace a tvorbu algoritmů a programů pro řízení průmyslových a podnikových procesů. Cílem je vychovat odborníky pro oblast automatizace a kybernetiky a jejich aplikaci v průmyslových odvětvích. Student získá vyvážené znalosti z oblasti řízení technologických a výrobních procesů, integrovaných počítačových systémů, IT systémů a průmyslových technologií.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S03
Název česky Počítačové řídicí systémy v průmyslu
Název anglicky Computer Control Systems in Industry
Standardní délka studia 3 roky
Garant doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Klíčová slova mikropocesorová technika
průmyslová automatizace
počítačová technika
řídicí systémy
počítačové sítě