Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Počítačové řídicí systémy v průmyslu

O studijním programu

Absolvent ovládá práci s prostředky řídicí a komunikační techniky včetně počítačových sítí pro identifikaci možností zlepšování a modernizaci průmyslových procesů, jejich monitoring a diagnostiku, vytváření analyticko-projektové dokumentace a tvorbu algoritmů a programů pro řízení průmyslových a podnikových procesů. Cílem je vychovat odborníky pro oblast automatizace a kybernetiky a jejich aplikaci v průmyslových odvětvích. Student získá vyvážené znalosti z oblasti řízení technologických a výrobních procesů, integrovaných počítačových systémů, IT systémů a průmyslových technologií.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S03
Název specializace česky Počítačové řídicí systémy v průmyslu
Název specializace anglicky Computer Control Systems in Industry
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra automatizace a počítačové techniky v průmyslu
Zodpovědná osoba prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova počítačové sítě
počítačová technika
mikropocesorová technika
průmyslová automatizace
řídicí systémy