Nanotechnologie

Informace pro uchazeče

Studium vychází z rozšířeného přírodovědného základu. Vedle základních kurzů z fyziky a chemie obsahuje i základy informatiky a dalších technických předmětů – elektroniky, automatizace a nauky o materiálech, včetně jejich praktického využití. Integrální charakter studia oboru se projevuje především ve třetím ročníku předměty, které ukazují moderní propojení fyziky a chemie v oblasti mikrosvěta. Proto je pozornost věnována také různým metodám přípravy nanostruktur, experimentálním metodám jejich studia a charakterizaci jejich užitných vlastností.

Popis

Absolvent bakalářského studijního oboru Nanotechnologie má základní fyzikální, chemické a technické vědomosti, které může uplatnit v materiálovém výzkumu v průmyslové praxi i výzkumných pracovištích, zaměřených na moderní technologie, zejména na nanotechnologie.

Odborné znalosti absolventa

Cílem studia studijního oboru Nanotechnologie je poskytnout vzdělání, které připraví absolventy pro práci v laboratořích s techniky, odbornými fyziky a chemiky v průmyslu, vědeckém výzkumu a technologických odděleních firem a společností se vztahem k moderním technologiím, především nanotechnologiím.

Odborné dovednosti absolventa

Ovládá metody zkoumání struktury a vlastností nanomateriálů a má přehled o způsobu jejich přípravy. Umí také využívat výpočetní techniku k řízení experimentů a ke zpracování výsledků měření.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi jsou schopni samostatně rozhodovat při řešení dílcích úkolů daného zadání. Jsou schopni řešit praktické problémy s charakterizací a přípravou nanomateriálů, dále umí formulovat výsledky experimentů do výzkumné zprávy. Orientují se v literatuře a vědeckých databázích. Absolventi jsou schopni komunikovat v jednom cizím jazyku a mohou pokračovat pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Nanotechnologie.

Uplatnění absolventa

Své uplatnění mohou nalézt v široké škále odvětví od farmacie přes chemické a fyzikální inženýrství až po elektrotechnický a automobilový průmysl.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 3942R001
Název česky Nanotechnologie
Název anglicky Nanotechnology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Centrum nanotechnologií
Garant prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Klíčová slova nanotechnologie
Chemie
Fyzika

Nanotechnologie

Informace pro uchazeče

Studium vychází z rozšířeného přírodovědného základu. Vedle základních kurzů z fyziky a chemie obsahuje i základy informatiky a dalších technických předmětů – elektroniky, automatizace a nauky o materiálech, včetně jejich praktického využití. Integrální charakter studia oboru se projevuje především ve třetím ročníku předměty, které ukazují moderní propojení fyziky a chemie v oblasti mikrosvěta. Proto je pozornost věnována také různým metodám přípravy nanostruktur, experimentálním metodám jejich studia a charakterizaci jejich užitných vlastností.

Popis

Absolvent bakalářského studijního oboru Nanotechnologie má základní fyzikální, chemické a technické vědomosti, které může uplatnit v materiálovém výzkumu v průmyslové praxi i výzkumných pracovištích, zaměřených na moderní technologie, zejména na nanotechnologie.

Odborné znalosti absolventa

Cílem studia studijního oboru Nanotechnologie je poskytnout vzdělání, které připraví absolventy pro práci v laboratořích s techniky, odbornými fyziky a chemiky v průmyslu, vědeckém výzkumu a technologických odděleních firem a společností se vztahem k moderním technologiím, především nanotechnologiím.

Odborné dovednosti absolventa

Ovládá metody zkoumání struktury a vlastností nanomateriálů a má přehled o způsobu jejich přípravy. Umí také využívat výpočetní techniku k řízení experimentů a ke zpracování výsledků měření.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi jsou schopni samostatně rozhodovat při řešení dílcích úkolů daného zadání. Jsou schopni řešit praktické problémy s charakterizací a přípravou nanomateriálů, dále umí formulovat výsledky experimentů do výzkumné zprávy. Orientují se v literatuře a vědeckých databázích. Absolventi jsou schopni komunikovat v jednom cizím jazyku a mohou pokračovat pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Nanotechnologie.

Uplatnění absolventa

Své uplatnění mohou nalézt v široké škále odvětví od farmacie přes chemické a fyzikální inženýrství až po elektrotechnický a automobilový průmysl.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 3942R001
Název česky Nanotechnologie
Název anglicky Nanotechnology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Centrum nanotechnologií
Garant prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Klíčová slova nanotechnologie
Chemie
Fyzika