Studijní program Nanotechnologie

Informace pro uchazeče

Vědní obor Nanotechnologie je jedním z nejmladších a nejvýrazněji se rozvíjejících vědních oborů 21. století. VŠB- TUO nabízí studium tohoto zajímavého oboru v bakalářském studijním programu, který má výrazný interdisciplinární charakter a poskytuje teoretické poznatky z fyziky a chemie, zaměřené na studium struktury, vlastností nanomateriálů a jejich přípravu. Po ukončení studia se absolventům otevírá široké uplatnění v laboratořích a provozech průmyslových podniků, které se zabývají moderními materiály. Zároveň mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu stejného oboru a prohloubit si své znalosti a dovednosti.

Popis programu

Studium bakalářského studijního programu má intercisciplinární charakter. Vychází z rozšířeného přírodovědeckého základu a vedle základních kurzů matematicky, fyziky a chemie obsahuje i základy informatiky a dalších technických předmětů, jako je nauka o materiálu, automatizace aj. Samozřejmou součástí jsou předměty orientované na nanomateriály a nanotechnologie. Pozornost je věnována metodám přípravy a experimentálním metodám studia vlastností nanomateriálů.

Odborné znalosti absolventa

Cílem studia studijního oboru Nanotechnologie je poskytnout vzdělání, které připraví absolventy pro práci v laboratořích s techniky, odbornými fyziky a chemiky v průmyslu, vědeckém výzkumu a technologických odděleních firem a společností se vztahem k moderním technologiím, především nanotechnologiím. Absolvent má znalosti matematiky, fyziky a chemii na úrovni umožňující praktické aplikace, má základní znalosti o metodách přípravy a charakterizace nanomateriálů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi bakalářského studijního oboru Nanotechnologie májí základní fyzikální, chemické a technické vědomosti, které může uplatnit v materiálovém výzkumu v průmyslové praxi i výzkumných pracovištích, zaměřených na moderní technologie, zejména na nanotechnologie. Umí své znalosti třídit a interpretovat informace. Prokazují schopnost orientace v odborné literatuře.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi jsou schopni samostatně rozhodovat při řešení dílcích úkolů daného zadání. Jsou schopni řešit praktické problémy s charakterizací a přípravou nanomateriálů, dále umí formulovat výsledky experimentů do výzkumné zprávy. Orientují se v literatuře. Absolventi jsou schopni komunikovat v jednom cizím jazyku. Mohou také pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Nanotechnologie.

Uplatnění absolventa

Absolventi bakalářského studia mohou nalézt své uplatnění v široké škále odvětví využívající různé druhy materiálů od farmacie přes chemické a fyzikální inženýrství až po elektrotechnický a automobilový průmysl.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód B3942
Název česky Nanotechnologie
Název anglicky Nanotechnology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Centrum nanotechnologií
Klíčová slova nanotechnologie
nanomateriály

Studijní program Nanotechnologie

Informace pro uchazeče

Vědní obor Nanotechnologie je jedním z nejmladších a nejvýrazněji se rozvíjejících vědních oborů 21. století. VŠB- TUO nabízí studium tohoto zajímavého oboru v bakalářském studijním programu, který má výrazný interdisciplinární charakter a poskytuje teoretické poznatky z fyziky a chemie, zaměřené na studium struktury, vlastností nanomateriálů a jejich přípravu. Po ukončení studia se absolventům otevírá široké uplatnění v laboratořích a provozech průmyslových podniků, které se zabývají moderními materiály. Zároveň mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu stejného oboru a prohloubit si své znalosti a dovednosti.

Popis programu

Studium bakalářského studijního programu má intercisciplinární charakter. Vychází z rozšířeného přírodovědeckého základu a vedle základních kurzů matematicky, fyziky a chemie obsahuje i základy informatiky a dalších technických předmětů, jako je nauka o materiálu, automatizace aj. Samozřejmou součástí jsou předměty orientované na nanomateriály a nanotechnologie. Pozornost je věnována metodám přípravy a experimentálním metodám studia vlastností nanomateriálů.

Odborné znalosti absolventa

Cílem studia studijního oboru Nanotechnologie je poskytnout vzdělání, které připraví absolventy pro práci v laboratořích s techniky, odbornými fyziky a chemiky v průmyslu, vědeckém výzkumu a technologických odděleních firem a společností se vztahem k moderním technologiím, především nanotechnologiím. Absolvent má znalosti matematiky, fyziky a chemii na úrovni umožňující praktické aplikace, má základní znalosti o metodách přípravy a charakterizace nanomateriálů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi bakalářského studijního oboru Nanotechnologie májí základní fyzikální, chemické a technické vědomosti, které může uplatnit v materiálovém výzkumu v průmyslové praxi i výzkumných pracovištích, zaměřených na moderní technologie, zejména na nanotechnologie. Umí své znalosti třídit a interpretovat informace. Prokazují schopnost orientace v odborné literatuře.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi jsou schopni samostatně rozhodovat při řešení dílcích úkolů daného zadání. Jsou schopni řešit praktické problémy s charakterizací a přípravou nanomateriálů, dále umí formulovat výsledky experimentů do výzkumné zprávy. Orientují se v literatuře. Absolventi jsou schopni komunikovat v jednom cizím jazyku. Mohou také pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Nanotechnologie.

Uplatnění absolventa

Absolventi bakalářského studia mohou nalézt své uplatnění v široké škále odvětví využívající různé druhy materiálů od farmacie přes chemické a fyzikální inženýrství až po elektrotechnický a automobilový průmysl.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód B3942
Název česky Nanotechnologie
Název anglicky Nanotechnology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Centrum nanotechnologií
Klíčová slova nanotechnologie
nanomateriály