Procesní inženýrství

Informace pro uchazeče

Program je zaměřen na výchovu studentů k tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti chemického a procesního inženýrství v teoretickém i experimentálním výzkumu s využitím pokročilých výzkumných technik a moderních metod matematického modelování.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 3909V003
Název česky Procesní inženýrství
Název anglicky Process engineering
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Klíčová slova Katalýza a fotokatalýza
Zpracování odpadů
Přenosové jevy
Ochrana životního prostředí
Chemické inženýrství