Tepelná technika a paliva v průmyslu

Informace pro uchazeče

Studijní obor je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti nakládání s energií, převážně tepelnou a v oblasti získávání a využívaní paliv, včetně alternativních. Není opomíjena problematika materiálů upotřebitelných při vysokoteplotních aplikacích.
Absolventi oboru jsou řídicí a výzkumní pracovníci v podnicích, kde jsou zodpovědní za inovační rozvoj pracoviště, stávají se členy řešitelských kolektivů ve výzkumných organizacích.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2109V037
Název česky Tepelná technika a paliva v průmyslu
Název anglicky Thermal Engineering and Fuels in Industry
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Klíčová slova tepelná technika
energie
paliva
alternativní energetické zdroje